Newid taliadau myfyrwyr nyrsio

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd newidiadau i daliadau nyrsys dan hyfforddiant o fis Medi 2012 ymlaen.

Ar hyn o bryd, yn ôl y Coleg Nyrsio Brenhinol, mae nyrsys yn cael taliad blynyddol o £6,701 a'r llywodraeth hefyd yn talu eu ffïoedd dysgu.

Cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd, Lesley Griffiths, y byddai:-

  • Pob myfyriwr newydd yn derbyn grant o £1,000;
  • Bwrsariaeth o £4,395 ar gael, yn ddibynnol ar brawf modd;
  • Mynediad at gefnogaeth ychwanegol ar gael ar ffurf benthyciad o hyd at £2,324 (neu £1,811 yn y flwyddyn olaf).

Gall myfyrwyr hefyd wneud cais am lwfansau ychwanegol os ydyn nhw'n cwrdd â gofynion penodol, gan gynnwys cefnogaeth i fyfyrwyr anabl neu fyfyrwyr sydd ag oedolion neu blant yn dibynnu arnyn nhw.

Bydd y Gwasanaeth Iechyd yn parhau i dalu ffïoedd dysgu ar bob cwrs.

'Allweddol bwysig'

Dywedodd Ms Griffiths: "Mae darparu cefnogaeth deg a fforddiadwy i fyfyrwyr sy'n hyfforddi ar gyfer gyrfaoedd gyda'r Gwasaneth Iechyd yng Nghymru yn allweddol bwysig.

"Ac mae'r trefniadau newydd yn golygu y bydd pob myfyriwr gofal iechyd yn cael eu trin yn gyfartal, gyda'r rhai ar yr incwm isaf yn medru derbyn y gefnogaeth fwyaf."

Ond dywedodd cyfarwyddwr yr undeb yng Nghymru, Martin Semple: "Bydd y proffesiwn nyrsio wedi eu siomi'n arw gan y penderfyniad sydyn.

"Mae myfyrwyr nyrsio yn gweithio'n llawn amser yn y Gwasaneth Gwladol am 21 wythnos y flwyddyn heb gyflog, yn aml yn ceisio magu plant ifanc wrth weithio am ddyfodol gwell.

"Nid yw cael eu siomi yn y modd hwn gan Lywodraeth Cymru, yn enwedig ar adeg pan mae nyrsys yn gorfod gweithio o dan straen aruthrol, yn ddull synhwyrol nac adeiladol o sicrhau cynaliadwyedd y Gwasaneth Iechyd yng Nghymru.

'Mesur peryglus'

"Mae myfyrwyr nyrsio yn treulio 50% o'u hamser yn cynnig gwasanaeth i'r Gwsanaeth Iechyd.

"Nid ydyn nhw'n cael cyflog am y gwaith ac eto does dim modd iddyn nhw chwilio am waith arall yn ystod y cyfnod.

"Mae newid sylweddol i ddull ariannu myfyrwyr sy'n effeithiol ar hyn o bryd yn fesur peryglus a gwrthgynhyrchiol.

"Does dim modd mesur yr ewyllys da a'r gwasanaeth clinigol sydd ar hyn o bryd yn cael eu rhoi yn rhad ac am ddim i'r Gwasanaeth Iechyd gan 2,500 o fyfyrwyr nyrsio yng Nghymru."

'Pellgyrhaeddol'

Dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar iechyd, Elin Jones AC: "Yn lle ceisio barn y sector nyrsio am eu cynlluniau taliadau i nyrsys, mae'r Llywodraeth Lafur yng Nghymru wedi copïo polisi'r Ceidwadwyr a'r Democratiaid Rhyddfrydol yn San Steffan.

"Mae'r penderfyniad i gael gwared â'r fwrsariaeth yn siomedig iawn ac fe allai olygu oblygiadau pellgyrhaeddol i recriwtio nyrsys a chostau ychwanegol i'r Gwasanaeth Iechyd."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol