TGAU: Bwlch yn cynyddu

  • Cyhoeddwyd
Derbyn canlyniadauFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Gweinidog Addysg Cymru: "Llawer mwy i'w wneud"

Mae'r bwlch rhwng canlyniadau TGAU disgyblion Cymru a Lloegr yn cynyddu, yn ôl ystadegau newydd.

Yn Lloegr mae nifer y disgyblion sy'n cael graddau rhwng A* ac C mewn pum arholiad TGAU, gan gynnwys Saesneg a Mathemateg, wedi codi 5% i 58.3%.

Yng Nghymru cododd y nifer 0.2% i 49.6%.

Dywedodd Llywodraeth Cymru nad oedd modd cymharu'r ystadegau'n uniongyrchol "er ein bod yn cydnabod y gwahaniaeth rhwng Cymru a Lloegr".

O ran canlyniadau Safon Uwch cododd canran disgyblion Cymru gafodd yr hyn sy'n cyfateb i ddwy lefel A o 94.9% i 96.2% eleni.

Yn Lloegr cwympodd y ganran ychydig o 94.8% y llynedd i 92.7% eleni.

'Heriol'

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Nid yw'r ystadegau gafodd eu rhyddhau yn Lloegr heddiw yn rhai y gellir eu cymharu'n uniongyrchol gyda rhai yng Nghymru ...".

Roedd Gweinidog Addysg Cymru, Leighton Andrews, meddai, wedi "gosod agenda heriol ar gyfer gwella".

"Mae'r ystadegau newydd yn ategu barn y Gweinidog fod llawer mwy i'w wneud."

Yn gynharach eleni fe gyfeiriodd BBC Cymru am y tro cyntaf at amrywiaeth sylweddol canlyniadau TGAU ysgolion yr oedd Llywodraeth Cymru yn disgwyl iddyn nhw berfformio ar lefel debyg.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol