TGAU: Bwlch yn cynyddu

Derbyn canlyniadau Image copyright (C) British Broadcasting Corporation
Image caption Gweinidog Addysg Cymru: "Llawer mwy i'w wneud"

Mae'r bwlch rhwng canlyniadau TGAU disgyblion Cymru a Lloegr yn cynyddu, yn ôl ystadegau newydd.

Yn Lloegr mae nifer y disgyblion sy'n cael graddau rhwng A* ac C mewn pum arholiad TGAU, gan gynnwys Saesneg a Mathemateg, wedi codi 5% i 58.3%.

Yng Nghymru cododd y nifer 0.2% i 49.6%.

Dywedodd Llywodraeth Cymru nad oedd modd cymharu'r ystadegau'n uniongyrchol "er ein bod yn cydnabod y gwahaniaeth rhwng Cymru a Lloegr".

O ran canlyniadau Safon Uwch cododd canran disgyblion Cymru gafodd yr hyn sy'n cyfateb i ddwy lefel A o 94.9% i 96.2% eleni.

Yn Lloegr cwympodd y ganran ychydig o 94.8% y llynedd i 92.7% eleni.

'Heriol'

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Nid yw'r ystadegau gafodd eu rhyddhau yn Lloegr heddiw yn rhai y gellir eu cymharu'n uniongyrchol gyda rhai yng Nghymru ...".

Roedd Gweinidog Addysg Cymru, Leighton Andrews, meddai, wedi "gosod agenda heriol ar gyfer gwella".

"Mae'r ystadegau newydd yn ategu barn y Gweinidog fod llawer mwy i'w wneud."

Yn gynharach eleni fe gyfeiriodd BBC Cymru am y tro cyntaf at amrywiaeth sylweddol canlyniadau TGAU ysgolion yr oedd Llywodraeth Cymru yn disgwyl iddyn nhw berfformio ar lefel debyg.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.