Efyrnwy
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Cyfle i weld cynlluniau ar gyfer stad Efyrnwy

21 Hydref 2011 Diweddarwyd 10:14 BST

Nos Iau cafodd pobol Llanwddyn a'r cylch gyfle i weld cynlluniau cymdeithas adar yr RSPB a Chwmni Dŵr United Utilities ar gyfer Stad Efyrnwy.

Mae cwmni Hafren Trent wedi dweud eu bod yn ffafrio gwerthu les y stad iddyn nhw. Ond mae llawer o bobol yr ardal yn dal am weld y les yn cael ei gwerthu i'r dyn busnes sy'n wreiddiol o ardal Y Bala, Rhys Jones.

Llŷr Edwards sydd â'r hanes.