Prifysgol Abertawe yn penodi darlithwyr cyfrwng Cymraeg

  • Cyhoeddwyd
Or chwith i’r dde, Dr Sophie Smith, Dr Gethin Matthews, Dr Geraldine Lublin, Dr Elain Price, Kate Evans.Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Or chwith i’r dde, Dr Sophie Smith, Dr Gethin Matthews, Dr Geraldine Lublin, Dr Elain Price, Kate Evans.

Mae Prifysgol Abertawe wedi penodi pum darlithydd cyfrwng Cymraeg newydd, gyda phedwar ohonynt dan Gynllun Staffio Academaidd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Maent wedi eu penodi i ddysgu ym meysydd Daearyddiaeth, Ieithoedd Modern, Hanes ac Astudiaethau'r Cyfryngau.

Bydd Kate Evans yn ddarlithydd Daearyddiaeth yng Ngholeg y Gwyddorau.

Mae Dr Geraldine Lublin, sy'n hanu'n wreiddiol o'r Ariannin, wedi'i phenodi yn ddarlithydd Sbaeneg trwy gyfrwng y Gymraeg yn yr Adran Ieithoedd, Cyfieithu a'r Cyfryngau.

Darlithydd arall a benodwyd i Adran Ieithoedd, Cyfieithu a'r Cyfryngau yn Abertawe yw Dr Sophie Smith.

Y penodiad olaf ym Mhrifysgol Abertawe dan Gynllun Staffio'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yw Dr Gethin Matthews sydd wedi ymuno â'r Adran Hanes a Chlasuron.

Y mae ei benodiad ef yn unigryw ymhlith y penodiadau newydd a wnaed gan y Coleg Cymraeg gan y bydd Dr Matthews, er ei fod wedi'i leoli yn Abertawe, yn cydweithio ag adrannau Hanes ym mhrifysgolion Aberystwyth, Bangor a Chaerdydd er mwyn datblygu darpariaeth gydweithredol ym maes hanesyddiaeth.

Tra bo'r penodiadau hyn wedi'u gwneud trwy gyfrwng cefnogaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, y mae Prifysgol Abertawe hefyd wedi penodi Dr Elain Price fel darlithydd Astudiaethau'r Cyfryngau.

Bydd Dr Price yn parhau i ymchwilio i ran S4C ym mywyd cyhoeddus a diwylliannol y genedl ynghyd â chroniclo hanes a thwf rhaglenni teledu i blant yn y Gymraeg a ffyniant y sector gynhyrchu annibynnol yng Nghymru dros y deng mlynedd ar hugain ddiwethaf.

'Elwa'n eithriadol'

Dywedodd Yr Athro Iwan Davies, Dirprwy Is-ganghellor Prifysgol Abertawe:

"Mae'r penodiadau yn caniatáu i Brifysgol Abertawe gyfoethogi'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg sydd eisoes yn bodoli gan roi'r pwyslais ar ddysgu trwy ymchwil ar y lefel uchaf.

"Mae Prifysgol Abertawe yn cydnabod cefnogaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a thrwy'r cyllido hwn yr hyder a gaiff ei gyfleu yn y Strategaeth Cyfrwng Cymraeg gyffrous sy'n cael ei datblygu ym Mhrifysgol Abertawe.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol