Heddlu y tu allan i ysgol wedi i rieni ymladd ar y buarth

Cyhoeddwyd
Swyddogion Heddlu Cymunedol y tu allan i Ysgol Glan Morfa yng Nghaerdydd. Llun: Media WalesFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r heddlu wedi bod y tu allan i'r ysgol ddwywaith y dydd yr wythnos hon

Mae'r heddlu'n bresennol ar stryd y tu allan i ysgol gynradd Gymraeg bob dydd ar ôl i rieni ymladd yn y buarth a bygwth staff.

Dywedodd yr heddlu fod plismyn cymunedol y tu allan i Ysgol Gymraeg Glan Morfa yn ardal Y Sblot, Caerdydd, yr wythnos hon.

Mewn llythyr mae pennaeth yr ysgol, Siân Wyn Thomas, wedi dweud bod pob rhiant wedi cael eu gwahardd o'r buarth o ganlyniad i "ymddygiad lleiafrif bach".

Dywedodd Cyngor Sir a Dinas Caerdydd fod staff yn hebrwng disgyblion i'r ysgol bob dydd.

Roedd y llythyr i rieni yn ddyddiedig Hydref 17.

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Llythyr gan Sian Wyn Thomas, Ysgol Glan Morfa

"Rydym wedi cael ambell i ddigwyddiad amhleserus iawn sy'n cynnwys iaith anweddus ac ymddygiad annerbyniol iawn gan leiafrif bach o rieni a gofalwyr yn yr ysgol yn ddiweddar," meddai'r llythyr.

"Dydd Gwener diwethaf oedd y gwaethaf hyd yma, gyda dau deulu yn ymladd ar y buarth."

Ychwanegodd bod y penderfyniad i ganiatáu disgyblion yn unig ar y buarth wedi arwain at rieni yn "bygwth staff" a bod "rhieni wedi gafael yn y staff".

Oherwydd hyn dywedodd eu bod yn "parhau i atal rhieni rhag mynd i'r buarth" tan y bydd ymddygiad y rhieni yn gwella.

Mewn datganiad fe gadarnhaodd Heddlu De Cymru fod plismyn cymunedol yng nghyffiniau'r ysgol ddwywaith y dydd.

'Pryderon'

"Mae hyn ar ôl pryderon gan yr ysgol am ymddygiad gwrthgymdeithasol rhieni.

"Mae swyddogion cymunedol wedi bod yn bresennol ar ddechrau ac ar ddiwedd diwrnod ysgol er mwyn atal unrhyw un rhag torri'r heddwch," meddai'r llefarydd.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Caerdydd fod yr heddlu wedi eu galw ar ôl digwyddiad yn yr ysgol.

"Roedd rhai rhieni wedi ymddwyn yn aflonyddgar ac wedi defnyddio iaith anweddus.

"Cafodd llythyrau eu hanfon i'r holl rieni. Er mwyn diogelwch pawb yn yr ysgol, fe ddylai'r disgyblion gael eu gadael wrth glwyd yr ysgol a'u hebrwng i'r ysgol gan y staff."

Mae 'na 434 o ddisgyblion rhwng 3 a 11 oed yn yr ysgol.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol