Rhybudd am dwyll ad-daliad treth

  • Cyhoeddwyd

Mae pobol yn cael eu rhybuddio am dwyll ad-daliad treth yn dilyn adroddiadau bod pobl yng Nghaerdydd wedi derbyn galwadau ffôn gan rywun yn honni eu bod yn galw ar ran Cyllid a Thollau ei Mawrhydi.

Dylai pobol fod yn wyliadwrus iawn o unrhyw alwadau ffôn digymell sy'n honni bod ad-daliad treth yn cael ei ddarparu am ffi fechan.

Twyll gwe-rwydo yw'r enw ar hyn a chynghorir trigolion i beidio â datgelu unrhyw wybodaeth bersonol.

'Nid aur yw popeth melyn'

Dywedodd y Cynghorydd Judith Woodman, y Dirprwy Arweinydd a'r Aelod Gweithredol dros Gymunedau, Tai a Chyfiawnder Cymdeithasol ar Gyngor Caerdydd: "Mae'n bwysig peidio ymateb mewn unrhyw ffordd i'r galwadau hyn.

"Rwy'n annog trigolion i fod yn wyliadwrus os byddant yn cael unrhyw alwadau sy'n gofyn am fanylion personol dros y ffôn.

"Yn anffodus, mae pobl anfoesol sydd am dwyllo pobl o'u harian, ac mae'r tactegau maen nhw'n eu defnyddio yn llwyddo i ddwyn perswâd."

I roi gwybod am achosion sy'n ymwneud â'r twyll hwn, ffoniwch Safonau Masnach ar 0808 156 6736.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol