Dyn busnes wedi twyllo £30,000

  • Cyhoeddwyd
Llys y Goron CaernarfonFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Yn y llys fe blediodd yn euog i bedwar cyhuddiad o dwyll.

Mae dyn busnes wedi cael dedfryd o naw mis o garchar wedi ei gohirio am flwyddyn am dwyllo cwsmeriaid o £30,000 yng Ngwynedd.

Clywodd Llys y Goron Caernarfon fod Samuel Edwards, 28 oed o Salford, wedi pledio'n euog i bedwar cyhuddiad o dwyll.

Roedd wedi gwerthu cychod a beiciau dŵr y cwsmeriaid cyn i'w gwmni - SQM Marine Sales ym Mhwllheli - fynd i ddwylo'r gweinyddwyr.

Cafodd orchymyn i wneud 300 awr o waith di-dâl yn y gymuned a bydd rhaid iddo dalu costau o £1,200.

Dywedodd y Barnwr Niclas Parry: "Mae talu iawndal yn fater i rywle arall."

Cynnal a chadw

Yn ôl yr erlynydd Gareth Parry, roedd perchennog cwch rasio gwerth £11,500 wedi defnyddio'r cwmni i gynnal a chadw'r cwch.

Roedd wedi dweud wrth Edwards am ddweud wrtho os oedd rhywun yn mynegi diddordeb mewn prynu'r cwch.

Dywedodd Mr Parry: "Cafodd wybod yn ddiweddarach fod y cwmni wedi mynd i ddwylo'r gweinyddwyr a bod y cwch wedi cael ei werthu am £10,000.

"Doedd y cwsmer ddim wedi derbyn unrhyw arian."

Roedd meddyg hefyd wedi rhoi caniatâd i brynwyr weld ei gwch ond collodd yntau £6,000 pan gafodd ei werthu.

Cafodd dau gwsmer arall eu twyllo a dywedodd Mr Parry fod Edwards wedi bod yn gyfrwys wedi iddo gael ei arestio.

'Cymryd mantais'

Wrth amddiffyn, dywedodd Gordon Hennell fod Edwards wedi dechrau rheoli'r cwmni yn ystod y cyfnod gwaethaf posib.

"Nid rhywun yn twyllo er ei les ei hun oedd hwn ond ymgais i gadw'r busnes i fynd drwy ddwyn yr hen i dalu'r newydd," meddai.

Wrth ei ddedfrydu, dywedodd y Barnwr Niclas Parry: "Fe wnaethoch chi sefydlu eich hun fel dyn proffesiynol y gallai rhywun ymddiried ynddo gydag eiddo gwerthfawr pobl eraill.

"Fe wnaethoch chi gymryd mantais ar yr ymddiriedaeth a defnyddio eiddo eraill mewn ymgais i wneud elw ariannol i'ch cwmni.

"Rwy'n derbyn bod eich edifeirwch yn ddidwyll a'ch bod yn teimlo cywilydd ."