Ystyried cwtogi nifer y diffoddwyr tân yn Llanelli

  • Cyhoeddwyd
Platfform Ysgol EstynnolFfynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Mae'n bosib y gall nifer y staff ostwng o 28 i 13

Fe allai nifer y diffoddwyr tân yn Llanelli fwy na haneru, ar ôl i Awdurdod Gwasanaeth Tân ac Achub y Canolbarth a'r Gorllewin gytuno i fwrw 'mlaen â chynlluniau dadleuol.

Un opsiwn o dan y cynlluniau fyddai gostwng nifer yr ymladdwyr o 28 i 13.

Roedd y swyddogion yn ystyried cynllun a allai weld newidiadau i strwythur Gorsaf Llanelli i fod yn fwy effeithiol a chynllun gwaith mwy hyblyg.

Mae uwch swyddogion yn gwadu y bydd hyn yn rhoi gormod o bwysau ar adnoddau ac yn peryglu bywydau.

Does 'na ddim penderfyniad wedi ei wneud o ran y drefn staffio.

Roedd gwrthwynebwyr i'r cynllun wedi cynnal protest y tu allan i Neuadd y Sir yng Nghaerfyrddin ddydd Llun.

Roeddan nhw'n honni y byddai'r diffoddwyr tân wedi blino oherwydd eu bod nhw'n gweithio oriau hirach, ac y byddai'r newidiadau yn rhoi bywydau mewn perygl.

'Cydwybod'

Cyn y brotest, dywedodd Aelod Seneddol Llanelli, Nia Griffiths: "Rydym eisiau i bob aelod o'r Awdurdod Tân ystyried eu cydwybod a chraffu ar unrhyw gynigion yn fanwl iawn.

"Rydym yn benderfynol na ddylid gwanhau'r gwasanaeth yng ngorsaf dân Llanelli".

Ond dywed yr awdurdod eu bod yn hollol sicr bod modd ad-drefnu'r gwasanaeth er mwyn arbed arian heb beryglu bywydau.

Cafodd dau newid i'r cynigion eu cymeradwyo yn ystod y cyfarfod ddydd Llun, a bydd y materion hynny'n gorfod cael eu hystyried mewn mwy o fanylder gan yr awdurdod ac undebau ar y cyd.

Yn gynharach yn y mis, cyhoeddwyd y bydd hyd at 36 o swyddi'n cael eu colli o fewn Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru wedi i gorff llywodraethu'r awdurdod gymeradwyo cynlluniau.

Pleidleisiodd awdurdod y gwasanaeth tân o blaid newid system rota mewn ymgais i arbed £1 miliwn hyd at wanwyn 2013.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol