Masnachwyr yn ofni effaith canolfan

  • Cyhoeddwyd
St David's shopping centreFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Canolfan Siopa Dewi Sant yng Nghaerdydd ei ehangu a'i gwella cyn ail agor ddwy flynedd yn ôl

Mae trefi a dinasoedd de Cymru ar eu colled oherwydd llwyddiant canolfan siopa Dewi Sant yng Nghaerdydd, medd masnachwyr yn y de.

Mae dros 75 miliwn o siopwyr wedi ymweld â'r ganolfan ers iddi ailagor yn dilyn gwaith yno ddwy flynedd union yn ôl.

Ond dywed Siambr Fasnach De Cymru fod dinasoedd fel Casnewydd ac Abertawe wedi diodde' oherwydd y datblygiad.

Ers agor estyniad newydd y ganolfan yn 2009, mae'r ganolfan wedi denu rhai o enwau mawr y stryd fawr megis John Lewis, Apple a Nike.

Dywed penaethiaid y ganolfan eu bod wedi llwyddo y tu hwnt i'r disgwyl gan ddenu 38.3m o ymwelwyr dros y 12 mis diwethaf - cynnydd o 8% ar y flwyddyn agoriadol.

Yn ystod oriau brig, cafodd tua £1m y diwrnod ei wario yn y ganolfan sydd â dros 120 o siopau.

Bu hefyd yn gyfrifol am ddenu mwy o ymwelwyr i'r ddinas, yn enwedig o rannau eraill o Gymru.

'Hawl i gwyno'

Ond wrth ddathlu'r ail ben-blwydd, mae'n ymddangos fod y llwyddiant wedi bod ar draul canolfannau eraill yn y rhanbarth.

Dywedodd Graham Morgan, cyfarwyddwr Siambr Fasnach De Cymru, fod canolfan Dewi Sant yn llwyddo i gadw siopwyr yng Nghymru yn hytrach na'u bod yn teithio dros y ffin i ganolfannau yn Lloegr.

"Ar y llaw arall," meddai, "mae hynny'n cael effaith ar ddinasoedd cyfagos. Mae'n golygu pobl yn mynd i Gaerdydd yn hytrach na Chasnewydd.

"Rydych hefyd yn gweld pobl yn dod ar fysus o'r gorllewin yn hytrach na mynd i Abertawe.

"Mae gan siopau yno'r hawl i gwyno."

Mae nifer o fasnachwyr yn credu fod Canolfan Dewi Sant wedi newid siopa yn y brifddinas er gwell.

Dywedodd cyfarwyddwr Canolfan Dewi Sant, Steven Madeley, ei bod wedi creu prifddinas fwy cosmopolitan sy'n gallu cystadlu gyda lleoedd fel Birmingham a Manceinion.

"O'r blaen, roedd Caerdydd yn cau am 5:30pm, ond bellach mae'n ddinas 24 awr.

"Mae ein siopau ar agor yn hwyrach - mae 20% o'n cwsmeriaid yn dod i mewn ar ôl 5pm, ac rydym yn gweld pobl yn dod i'r ganolfan am bryd o fwyd cyn mynd i weld sioe neu'r sinema.

'Calon y ddinas'

Ond dywedodd Russell Scott Lawson o siop Hawkes Essentials ei fod yn gwybod am nifer o fasnachwyr annibynnol sy'n ei chael hi'n anodd yn arcedau hanesyddol Caerdydd, a'i fod yn poeni na fyddai nifer yn goroesi.

"Y siopau annibynnol yw curiad calon y ddinas, ac rwy'n poeni am ddyfodol llawer o siopau yn yr arcedau," meddai.

"Mae ein busnes ni i lawr 10-20%. Mae'n anodd cystadlu pan mae'r siopau mawr yn cynnal sêl cyn pawb arall.

"Ydyn, maen nhw'n denu mwy o bobl i mewn i Gaerdydd, ond mae'r rheini yn cael eu rhannu ymysg fwy o siopau fel nid yw'n cael effaith ar bawb."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol