Rhybudd i feicwyr gymryd gofal

Llwybr y Taf Image copyright BBC News online
Image caption Bydd arwyddion côd ymddygaid yn cael eu gosod ar y llwybr.

Mae yna apêl ar feicwyr i beidio teithio mor gyflym ar un o brif lwybrau beics Cymru oherwydd pryder am ddiogelwch.

Dywed grwpiau cymunedol fod yna adroddiadau o bobl yn cael eu taro drosodd ar Llwybr y Taf yng Nghaerdydd.

Mae'r llwybr sy'n mynd o Fae Caerdydd i Aberhonddu yn boblogaidd gyda beicwyr a cherddwyr.

Dywed Cyngor Caerdydd fod angen i feicwyr ddilyn rheolau cod ymddygiad ar y llwybr.

Dywedodd Stephanie Wilkins, Cadeirydd Cymdeithas Perchnogion Ystum Taf ei bod wedi derbyn nifer o gwynion am y llwybr.

"Yn ddiweddar cafod dyn oedrannus ei gnocio drosodd ac ychydig wythnosau yn ôl cafodd ci fy chwaer ei daro gan feic.

"Rwy'n credu mai amser mynd a dod o'r gwaith yw'r gwaethaf.

"Dwi'n nabod llawer o bobl sy'n gwrthod defnyddio'r llwybr ar yr adegau yma oherwydd cyflymdra'r beics.

"Yn aml mae beicwyr yn credu mai nhw sy'n berchen ar y llwybr.

Mae hi'n dweud fod yna broblemau yn ardal Parc Hailey, ac yn ardal y bont rheilffordd yn agos i ganol y ddinas.

Dywedodd y cynghorydd Francesca Montemaggi o Grangetown fod y llwybr ar lethr yn ardal y bont ac mae'n anodd gweld y beicwyr yn dod.

"Rwy'n meddwl fod cod ymddygiad yn gam i'r cyfeiriad cywir. Mae'n rhaid i bobl sylweddoli fod angen newid cyflymdra mewn sefyllfaoedd gwahanol.

Image copyright (C) British Broadcasting Corporation
Image caption Mae'r llwybr yn dechrau ym Mae Caerdydd

Dywedodd Vinny Mott, swyddog gyda Sustrans Cymru - elusen trafnidiaeth sy'n annog pobl i ddefnyddio beiciau - fod angen codi ymwybyddiaeth o'r problemau.

Ond ychwanegodd fod cyfrifoldeb ar bawb sy'n defnyddio'r llwybr.

"Dylai beicwyr fod yn ystyrlon o ddefnyddwyr eraill. Pe bai yna gerddwyr yna mae'n bwysig peidio â theithio yn rhy gyflym," meddai.

"Ond dim y beicwyr sydd o hyd ar fai. Weithiau er enghraifft mae cŵn yn achosi problemau. Mae yna gyfrifoldeb ar bawb."

Ar hyn o bryd mae'r cod ymddygiad wedi bod yn weithredol yn ardal Parc Hailey, ond nawr bydd yn cael ei ymestyn ar hyd y llwybr i barc Biwt.

Bydd arwyddion cod ymddygiad yn cael eu gosod ar hyd y llwybr.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.