Colli Esther Vickery yn 109 oed

  • Cyhoeddwyd
Esther Vickery
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Esther Vickery ddiwrnod cyn ei phen-blwydd yn 110

Bu farw Esther Vickery yn ôl pob tebyg y wraig hynaf yng Nghymru.

Cafodd ei geni ym mlwyddyn olaf teyrnasiad y Frenhines Victoria.

Bu'n ffermio yn ardal Abertawe am y hân fwyaf o'i hoes.

Bu'n byw yn annibynnol tan 2005.

Roedd Mrs Vickery yn byw yng nghartref Tŷ Waunarlwydd, yn Abertawe.

Fe ddywedodd llefarydd ar ran y cartref ei bod yn uchel ei pharch ymysg y staff a'r trigolion, a'i bod wedi bod yn bleser gofalu amdani.

Cafodd Mrs Vickery ei magu ar fferm ac roedd ei diweddar ŵr Tom hefyd yn ffarmwr.

Ar ôl priodi fe ddechreuodd y ddau ffermio yn Pwll-y-Whyaid, rhan o Ystâd Blaenymaes.

Fe symudodd y teulu i fferm Papermill, Ffordd Ystrad yn y 50au.

Fe gollodd ei gŵr yn 1964 a symudodd i fyw i Waunarlwydd yn 1986.