Rhybudd i baratoi am lifogydd

  • Cyhoeddwyd
Afon Cleddau ger Neuadd y Sir, HwlfforddFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Afon Cleddau ger Neuadd y Sir, Hwlffordd

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru wedi cyhoeddi bydd rhybuddion am lifogydd mewn ardaloedd yn Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin ac Abertawe yn parhau nos Lun, wrth i law trwm symud yn raddol ar draws y wlad.

Ac mae rhybudd arall mewn grym ar hyd arfordir Gogledd Cymru o Aber Dyfrdwy yn Sir y Fflint i arfordir dwyreiniol Ynys Môn.

Yn ôl y Swyddfa Dywydd, gallai cyfanswm o 100mm o law ddisgyn mewn rhai rhannau, allai achosi afonydd bychain i godi'n gyflym iawn ac achosi llifogydd.

Y pryder mwya' yw y gallai dail hel yn y systemau draeniau, gan olygu na fyddai'r systemau yn gallu ymdopi gyda'r glaw trwm.

Mae'r Asiantaeth yn rhybuddio am lifogydd a dŵr wyneb, fyddai'n arwain at amgylchiadau gyrru peryglus.

Gallai hefyd olygu fod tai o dan ddŵr a bod 'na broblemau trafnidiaeth.

Ddiwedd prynhawn dydd Llun roedd 'na dri rhybudd llifogydd mewn grym yng Ngorllewin Cleddau, Afon Taf a Chynin, a Gogledd a Gorllewin Sir Benfro.

Dywedodd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru fod criwiau wedi eu galw i 30 achos o lifogydd yn y tair awr ers 5.15pm ddydd Llun, yn bennaf yn Noc Penfro ac Aberdaugleddau.

Dywedodd Cyngor Sir Penfro fod nifer o'r achosion wedi eu hachosi gan rigolau draeniau oedd wedi eu blocio.

Gofynnodd trigolion am fagiau tywod yn Abergwaun, Trefdraeth, Cilgeti, ac Ystâd Ddiwydiannol Withybush yn Hwlffordd.

'Cymryd gofal'

Dywedodd llefarydd yr Asiantaeth, Curig Jones, y dylai pobl gymryd gofal ar y ffyrdd.

Dywedodd Mr Jones: "Rydym yn disgwyl tua 100mm o law yng ngorllewin Sir Benfro yn benodol.

"Mae'n bosib na fydd systemau draeniau yn medru ymdopi.

"Rydym yn monitro lefelau afonydd yn ofalus oherwydd fe allwn ni weld llifogydd ar dir isel.

"Rydym yn gofyn i bobl fod yn ofalus ar y ffyrdd - os ydyn nhw'n gweld llifogydd ar y ffyrdd, gofynnwn iddyn nhw beidio ceisio cerdded neu yrru drwy'r dŵr gan y gallai hynny fod yn beryglus."

Dylai pobl gadw golwg ar wefan Asiantaeth yr Amgylchedd rhag ofn y bydd rhybuddion llifogydd mewn ardaloedd penodol, neu fe all pobl ffonio'r llinell ffôn arbennig ar gyfer llifogydd ar 0845 988 1188.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol