Ardal yn Sir y Fflint sydd wedi ei glustnodi ar gyfer yr cynllun
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

A fydd 'na economi gadarn o'r ardaloedd menter?

24 Hydref 2011 Diweddarwyd 09:38 BST

Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu creu Ardaloedd Menter i helpu busnesau a chreu swyddi.

Dyw'r syniad ddim yn un newydd.

Cafodd nifer o ardaloedd menter eu creu yn ystod yr 1980au yng nghyfnod Llywodraeth Margaret Thatcher.

Llwyddiant cymysg gawson nhw bryd hynny.

Mae rhaglen materion cyfoes BBC Radio Cymru Manylu yn gofyn a fydd creu Ardaloedd Menter newydd yn gosod economi Cymru ar lwybr cadarn - neu'n ail adrodd hen bolisiau?

Adroddiad Alwen Williams.