Loteri: Cyngor ariannol am ddim

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun, Bydd y grant yn talu cyflogau rhai all gynnig cymorth

Daeth gobaith i bobl yn ardal Wrecsam sy'n wynebu trafferthion ariannol, diolch i grant gan Gronfa'r Loteri Fawr.

Mae elusen Shelter Cymru wedi derbyn ychydig yn llai na £250,000 dros y tair blynedd nesaf i ddarparu cyngor ariannol arbenigol yn rhad ac am ddim yn yr ardal.

Bydd y grant yn talu am gyflogau a chostau staff a fydd yn rhoi'r cyngor i o leia' 200 o drigolion y flwyddyn.

Bydd cyfleoedd hefyd o gleientiaid wirfoddoli o fewn i'w cymunedau.

'Gwneud gwahaniaeth'

"Rydym yn gwybod fod pobl yn ei chael hi'n anodd yn ariannol ar hyn o bryd," meddai Rheolwr y Cynllun, Kath Dobie.

"Dangosodd arolwg ar ein rhan gan gwmni YouGov yn gynharach eleni fod pobl yn dechrau defnyddio cerdyn credyd ar gyfer costau dydd i ddydd.

"Mae cael y cyngor cywir ar sut i ddelio gyda thrafferthion ariannol yn gallu gwneud y gwahaniaeth rhwng rheoli eich sefyllfa neu lithro i ddyled ddifrifol allai arwain at ddigartrefedd neu feth daliant.

"Rydym yn falch iawn fod Cronfa'r Loteri Fawr wedi cydnabod pwysigrwydd gwasanaethau cyngor annibynnol ac yn ein cefnogi gyda'r grant yma."

Bydd y cynllun yn gweithio gydag oddeutu 40 o sefydliadau gwahanol sy'n gwneud cyfeiriadau am gyngor, ac fe fydd yn darparu hyfforddiant i alluogi staff yr asiantaethau yma i roi cyngor sylfaenol i gleientiaid ar faterion ariannol.

Mae Shelter Cymru ar hyn o bryd yn hysbysebu swyddi staff, a'r gobaith yw dechrau'r cynllun erbyn diwedd y mis.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol