Dechrau lledu'r Cob ym Mhorthmadog

Gorsaf Porthmadog a'r gwaith lledu Image copyright Other
Image caption Mae'r gwaith paratoi ar gyfer lledu'r cob ac ehangu'r orsaf wedi cychwyn

Mae gwaith paratoi wedi cychwyn mewn gorsaf reilffordd sy'n rhan o gynllun i ehangu'r Cob ym Mhorthmadog.

Mae angen gwneud y gwaith ar Orsaf Rheilffordd Ffestiniog a Rheilffordd Eryri ym Mhorthmadog i wella'r orsaf hanesyddol sy'n dyddio'n ôl i 1863.

Bydd y gwaith yn caniatáu i drenau Rheilffordd Ffestiniog a Rheilffordd Eryri ddefnyddio'r orsaf ar yr un pryd.

Ar hyn o bryd mae'r platfform unigol yn atal cyfnewid syth rhwng gwasanaethau o Flaenau Ffestiniog a Chaernarfon.

Fe fydd croesfan dros dro dros y rheilffordd a mynediad ar ramp o'r orsaf i gyfeiriad y traeth er mwyn caniatáu mynedfa i storio tua 5,000 tunnell o ddeunyddiau er mwyn lledu 200 metr o'r Cob 200 oed.

Bydd cledrau rheilffordd ychwanegol yn cael eu gosod ym mhen Porthmadog.

Deunyddiau

"Fe fydd y groesfan wedi ei chwblhau erbyn mis Rhagfyr yn barod ar gyfer cau'r orsaf ym mis Ionawr pan fydd y gwaith lledu yn cychwyn," meddai rheolwr y prosiect, Mike Hart.

"Yr her yw cludo'r holl ddeunyddiau i'r ochr arall cyn i'r gwasanaethau trên gychwyn ym mis Mawrth er bydd rhaid atal y gwaith cludo yn ystod wythnos hanner tymor ym mis Chwefror.

Image copyright Other
Image caption Mae diswgyl i'r holl brosiect fod wedi ei gwblhau erbyn gaeaf 2012/13

"Erbyn hynny rydym yn disgwyl y bydd y rhan fwyaf o waith ar ledu'r Cob wedi ei gwblhau.

"Fe fydd agor y wal ar hyd cefn yr orsaf yn caniatáu i ni gael mynediad i'r safle dros y dyddiau nesaf ac i wneud gwaith cloddio i sicrhau bod y tir yn addas."

Unwaith fydd y gwaith lledu wedi ei gwblhau, fe fydd gwirfoddolwyr yn cychwyn gosod y cledrau dros yr haf.

Fydd y gwaith yma ddim yn effeithio ar wasanaethau i deithwyr.

Bydd y platform newydd yn cael ei osod yn ystod gaeaf 2012/2013, cyn i'r gwaith signal gael ei gwblhau.

Yn gynharach eleni roedd 'na ddathliadau yn y dref i nodi 200 mlwyddiant Y Cob.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.