Ysgol 3-19 oed gyntaf Cymru gam yn nes yn Llanbedr Pont Steffan

  • Cyhoeddwyd
Disgyblion ysgol (Saesneg)Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Y disgwyl yw i'r ysgol 3-19 oed agor ar Fedi 1 2012.

Mae Cabinet Cyngor Ceredigion wedi cymryd cam yn nes at sefydlu ysgol 3-19 oed gyntaf Cymru drwy gyfuno ysgolion cynradd ac uwchradd Llanbedr Pont Steffan o dan reolaeth un pennaeth.

Mae Ysgol Gynradd Gymunedol Ffynonbedr ac Ysgol Gyfun Gymunedol Llanbedr Pont Steffan eisoes wedi cyd-weithio fel rhan o gynllun peilot yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Dydd Mawrth penderfynodd cabinet y cyngor sir i roi caniatâd i gyhoeddi hysbysebion statudol ar gyfer y cynllun.

Y nod yw dysgu plant yr ysgolion cynradd ac uwchradd mewn adeiladau gwahanol ond yn rhannu'r un cyfleusterau ar yr un campws.

Proses statudol

Mae gan y cyngor sir yr un cynlluniau i greu ysgol 3-19 oed arall yn Llandysul.

Ym mis Chwefror eleni bu rhaid i'r cyngor ohirio eu cynllun i greu ysgol 3-19 oed yn Nhregaron tan 2015 wedi i swyddogion Llywodraeth Cymru godi cwestiynau am gynaladwyedd y prosiect.

Yn ôl adroddiad gan reolwr prosiectau'r cyngor sir, Eiddig Morgan, fe gafodd y prosiect peilot yn Llanbed ei asesu gan dîm annibynnol o ymgynghorwyr.

Hefyd, paratowyd dogfen ymgynghori fel rhan o'r broses ac fe'i hanfonwyd i holl rieni'r ysgol.

Gofynnir i aelodau'r cabinet gymeradwyo proses statudol y cynnig a'r hysbysiad statudol.

Bydd y cyfnod ar gyfer ymatebion i'r hysbysebion statudol yn gorffen ar Ragfyr 3 2011.

Os derbynnir gwrthwynebiad o gwbl yna bydd y penderfyniad yn cael ei dynnu oddi wrth y Cyngor Sir ac yn cael ei gyfeirio at adran reoli ysgolion Llywodraeth Cymru.

Ond os na dderbynnir unrhyw wrthwynebiad yna ar Ragfyr 13 bydd y Cabinet yn cyfarfod i drafod y cynnig unwaith eto ac i ddod i benderfyniad terfynol.

Y disgwyl, wedyn, yw i'r ysgol 3-19 oed agor ar Fedi 1 2012.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol