Achub dau o'r môr yn Y Rhyl

  • Cyhoeddwyd
Map o'r ardalFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation

Mae mam a'i mab 15 oed wedi eu beirniadu ar ôl cael eu hachub wedi iddyn nhw arnofio allan i'r môr ar gylch rwber.

Dywedodd achubwyr nad oedd y ddau yn defnyddio'r cyfarpar cywir pan gawson nhw eu hachub yn Nhowyn ger Y Rhyl ddydd Mawrth.

Dywedodd Gwylwyr y Glannau fod gweithred y ddau yn "wallgof" a dylai pobl ddefnyddio mwy o synnwyr cyffredin.

Cafodd y fam a'r mab eu trin yn yr ysbyty am oerni.

Hypothermia

Roedd y ddau wedi mynd i'r môr â dau gylch rwber o draeth Towyn ger ffair Knightly cyn colli un o'r cylchoedd.

Dywedodd rheolwr Gwylwyr y Glannau Caergybi, Ray Carson, fod y ddau wedi bod yn lwcus am fod aelod o orsaf bad achub Y Rhyl ac aelod o'r cyhoedd wedi eu gweld.

"Er mwyn popeth, mae hi bron â bod yn fis Tachwedd a doedd y ddau ddim wedi gwisgo'n addas," meddai.

Cafodd y ddau eu cludo i'r ysbyty mewn ambiwlans ac yn ôl Mr Carson roedd y bachgen yn dechrau dioddef o hypothermia.

"Dylai pobl defnyddio eu synnwyr cyffredin," ychwanegodd.

"Dylen nhw feddwl cyn gwneud pethau fel hyn a chymryd sylw o ragolygon y tywydd."