Nyrs yn cael caniatâd i weithio eto

  • Cyhoeddwyd
Victoria HorsleyFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Bu Mrs Horsley yn gweithio i Ymddiriedolaeth GIG Gogledd Orllewin Cymru ers 2003

Mae nyrs ardal, oedd yn wynebu cael ei thynnu oddi ar y gofrestr feddygol am ganiatáu i dri o lanciau yrru ei char gwaith, yn cael caniatâd i weithio eto.

Ond mae Victoria Horsley, 37 oed o Fenllech ar Ynys Môn, wedi cael rhybudd am flwyddyn.

Mewn gwrandawiad yng Nghaerdydd ddydd Mawrth, penderfynodd y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth fod Horsley yn euog o gamymddwyn.

Roedd ei chyflogwyr wedi gofyn iddi gadw draw o ddau lanc yn eu harddegau, ar ôl iddyn nhw wneud honiadau ffug fod y nyrs wedi cael rhyw gydag un ohonynt ag yntau yn 15 oed ar y pryd.

Fe'i cafwyd yn ddieuog o'r honiadau hynny yn gynharach yn y gwrandawiad.

Car gwaith

Collodd y fam i ddau o blant ei swydd yn ddiweddarach, wedi iddi ddod i'r amlwg ei bod wedi cadw cysylltiad â'r pâr.

Clywodd y pwyllgor hefyd fod Horsley wedi caniatáu i o leia' un o'r bechgyn yrru ei char gwaith, ynghyd â'i gyfaill - er eu bod o dan 17 oed.

Roedd Horsley wedi mynnu ei bod yn ddieuog trwy gydol y gwrandawiad, gan honni fod Plentyn A a B wedi rhoi pwysau arni i roi lifft iddyn nhw, a gadael iddynt ddefnyddio ei char.

"Fe wnes i o fel eu bod nhw'n gadael llonydd i mi," meddai. "Doedd o ddim yn beth call i wneud ond roeddwn i dan bwysau ar y pryd."

Dywedodd cadeirydd y pwyllgor Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth, Cheryl Beach, nad oedd unrhyw amheuon ynglŷn â "sgiliau nyrsio rhagorol" Horsley, ond bod penderfyniadau gwael y tu allan i'w gwaith wedi amharu ar ei gallu i wneud ei swydd.

'Tanseilio hyder'

"Rydym wedi nodi mai nad un enghraifft o benderfyniad gwael oedd y camymddwyn, ond ei fod wedi digwydd dros gyfnod o flynyddoedd.

"Roedd yn ddigon difrifol i danseilio hyder y cyhoedd yn y proffesiwn.

Ychwanegodd y byddai Horsley yn debygol o orfod gwneud cwrs, fyddai'n cynnwys cyngor ar ymddygiad mewn bywyd personol, petai hi eisiau parhau i weithio fel nyrs.

"Mae'r pwyllgor yn dal yn pryderu'n arw a ydy hi'n deall yn iawn pa mor ddifrifol oedd y camymddwyn," ychwanegodd Mrs Beach.

"Dyw hi ddim wedi dangos ei bod yn sylweddoli sut y gallai ei hymddygiad fod wedi cael effaith negyddol ar hyder y cyhoedd mewn nyrsio."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol