Cyfleuster chwaraeon newydd i Fôn

Cyhoeddwyd
Neville SouthallFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Neville Southall yn agor yr adnodd newydd fore Mercher

Mae un o sêr y byd pêl-droed, cyn gôl-geidwad Cymru ac Everton, Neville Southall, yn agor cyfleuster hamdden newydd ddydd Mercher.

Bydd Ardal Chwaraeon Amlddefnydd yn cael ei hagor yng Nghanolfan Hamdden Amlwch fel rhan o ŵyl bêl-droed dau ddiwrnod, lle bydd staff hyfforddi o glwb Everton yn y Gymuned yn ymweld ag Ynys Môn am y tro cyntaf erioed.

Mae Clwb Pêl-droed Iau Amlwch wedi gwahodd hyfforddwyr Clwb Pêl-droed Everton i redeg hyfforddiant pêl-droed dros ddau ddiwrnod i bobl ifanc er mwyn dathlu agoriad y cyfleuster.

Disgwylir y bydd 150 o fechgyn a genethod rhwng 7 - 16 oed yn mwynhau dau ddiwrnod o hyfforddiant proffesiynol.

Technoleg

Dywedodd Martin Jones, Cadeirydd Clwb Pêl-droed Iau Amlwch, "Rydym unwaith eto'n gwerthfawrogi'r gefnogaeth ddaw gan Cymunedau'n Gyntaf Amlwch sydd wedi gweithio gyda Chlwb Pêl-droed Iau Amlwch i greu digwyddiad cymunedol ar gyfer Amlwch, ynghyd â'r noddwyr, rhieni a gwirfoddolwyr sydd yn cefnogi gweithgareddau'r clwb drwy gydol y flwyddyn."

Bydd y sesiynau hyfforddi newydd yn gweld pêl-droedwyr ifanc yn chwarae ar y maes pêl-droed pump-pob-ochr awyr agored newydd, sydd wedi'i ffitio gyda'r dechnoleg synthetig ddiweddaraf, sef 'Tiger Turf Soccer Real 60'.

Mae'r gwaith o adnewyddu'r ardal chwaraeon amlddefnydd wedi costio £40,000 a rhoddwyd wyneb newydd hefyd ar y cyrsiau tennis yn ogystal â darparu dau gwrt ymarfer pêl-rwyd newydd a gwell wyneb ar gyfer y cwrt tennis.

Defnydd cymunedol

Caiff y cyfleuster newydd ei ddefnyddio gan ddisgyblion Ysgol Syr Thomas Jones yn ystod y dydd ac mae ar gael at ddefnydd cymunedol gyda'r nos.

Dywedodd y Cynghorydd Sir Porth Amlwch, Dylan Jones, "Mae hwn yn gyfleuster newydd gwych sy'n mynd i fod o fudd i'r ysgol a'r gymuned leol.

"Rwy'n siŵr y bydd y maes pêl-droed synthetig newydd yn arbennig yn boblogaidd iawn gyda phobl ifanc leol wrth iddynt hogi eu sgiliau pêl-droed gyda'r tîm ardderchog o hyfforddwyr ieuenctid sydd gan Glwb Pêl-droed Iau Amlwch."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol