Llys Apêl: Achos tri llofrudd

  • Cyhoeddwyd
Jacqueline EvansFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Jackie Evans wedi cael ei thrywanu bedair gwaith

Mae'r Llys Apêl yn cael ei annog i ddiddymu euogfarnau tri dyn a laddodd eu gwragedd.

Y rhain yw'r apeliadau cyntaf ers newidiadau i ddeddfau llofruddiaeth yn 2009.

Gofynnir i'r barnwyr ddehongli'r ddeddfwriaeth newydd a ddaeth i rym yng Nghymru a Lloegr yn 2009.

Disodlodd y ddeddf newydd yr amddiffyniad o gythruddo gyda'r amddiffyniad o "golli rheolaeth".

'Deddf anodd'

Cafwyd y dynion yn euog o lofruddiaeth er iddynt honni eu bod wedi "colli rheolaeth".

Y disgwyl yw i'r gwrandawiad bara am ddau ddiwrnod a disgwylir i'r feirniadaeth gael ei ddal yn ôl.

Dywedodd yr Arglwydd Brif Ustus yr Arglwydd Judge, sy'n un o'r tri barnwr fydd yn barnu'r achos, ei bod "yn ddeddf anodd sydd angen ei dehongli".

Mae'r tair apêl yn cael eu clywed gyda'i gilydd er i'r tri achos llys gwreiddiol gael eu clywed mewn tri llys gwahanol yn gynharach eleni.

Colli rheolaeth

Mae'r cyn-löwr Dewi Evans, 62 oed, a drywanodd ei wraig yng nghanol ffrae am baned o de, yn un o'r tri sy'n apelio yn erbyn ei euogfarn.

Yn Llys y Goron Abertawe yn gynharach eleni, cafwyd Evans yn euog o lofruddio ei wraig, Jackie, 57 oed, yn eu cartref ym Mhontyberem, Sir Gâr.

Cyfaddefodd Evans i'r cyhuddiad o ddynladdiad gan honni ei fod wedi colli rheolaeth dros dro pan drywanodd ei wraig.

Dywedodd yr Arglwydd Judge, sy'n eistedd gyda Mr Ustus Henriques a Mrs Ustus Gloster, y byddai'r llys yn penderfynu'r achosion ar ddyddiad sydd heb ei bennu.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol