Tyst yn son am sgrechfeydd cyn ffonio 999

  • Cyhoeddwyd
Aamir SiddiqiFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Aamir Siddiqi ei drywanu yn ei gartref y llynedd

Clywodd Llys y Goron Caerdydd dystiolaeth oddi wrth ddyn wnaeth alw'r heddlu ar ôl i fachgen 17 oed gael ei ladd yn ei gartref yn y brifddinas.

Yn ôl yr erlyniad, cafodd Aamir Siddiqi ei ladd gan lofruddwyr proffesiynol oedd wedi mynd i'r tŷ anghywir.

Mae Ben Hope, 38 oed, a Jason Richards, 37 oed, yn gwadu llofruddiaeth a cheisio llofruddio Aamir fis Ebrill y llynedd.

Yn gynharach honnodd Patrick Harrington QC fod Mr Hope a Mr Richards wedi derbyn £1,000 yr un er mwyn lladd dyn o'r enw Mohammed Tanhai.

Dywed yr erlyniad fod y ddau wedi cymryd cyffuriau a'u bod wedi drysu cymaint fel iddyn nhw fynd i'r tŷ anghywir.

Aamir Siddiqi, a oedd yn aros am ei athro crefyddol, wnaeth agor y drws.

Clywodd y llys fod y dynion wedi trywanu'r llanc ifanc wrth wneud synau fel anifeiliaid.

Sgrechfeydd

Aeth tad Aamir, Iqbal, 68 oed a'i fam Parveen, 55 oed, i geisio achub eu mab.

Cafodd y ddau eu trywanu.

Dydd Mercher clywodd y llys gan Ian Nurse oedd yn mynd am dro'r diwrnod y cafodd Aamir ei ladd.

Dywedodd wrth y llys ei fod wedi clywed sgrechfeydd ac wedi deialu 999.

"Yn gyntaf daeth dwy ferch tuag ataf, ac roeddwn yn ymwybodol o sgrechfeydd.

"Roedd y sgrechian am yn ail ar y dechrau, ond yn dod yn fwy eglur," meddai Mr Nurse.

"Roedd y drws ar agor ac fe wnes i ddod i'r penderfyniad fod yna rhywbeth o'i le.

"Cerddais i fyny'r llwybr a gweld dynes Asiaidd yn y coridor - roedd hi'n gweiddi arnaf mewn modd hysterig.

"Fe sylwais ar dad Aamir yn y coridor, roedd yna staen gwaed ar ei siaced.

"Roedd o'n hynod dawel.

"Wrth i mi edrych i ochr arall y coridor fe welais goesau wrth fynedfa un o'r ystafelloedd.

"Roedd bachgen ifanc yn gorwedd lawr. Doedd o ddim yn symud.

"Fe geisiais ddod o hyd i guriad ar ei arddwrn, ond methais a theimlo unrhyw beth.

"Roedd cannwyll ei lygaid wedi ymledu."

Dywedodd Mr Nurse iddo geisio adfywhau Aamir cyn i'r parafeddygon a'r heddlu gyrraedd.

Mae'r achos yn parhau.