Bygythiad i'r llwybr arfordirol?

Bae Ceredigion Image copyright (C) British Broadcasting Corporation
Image caption Cafodd Llwybr Arfordir Ceredigion ei agor yn 2008

Mae swyddogion wedi gwadu awgrym na fydd modd cwblhau llwybr arfordirol Cymru gyfan oherwydd pryderon y bydd yn amharu ar breifatrwydd cymuned o deithwyr.

Ers 2007 mae Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi dros £2 miliwn y flwyddyn i lwybr 870 milltir fydd yn dilyn arfordir Cymru o Went i Sir y Fflint.

Y gobaith yw cwblhau'r llwybr y flwyddyn nesaf.

Ond mae'r gwaith ar ddarn hanner milltir o'r llwybr yn Rover Way ger Caerdydd wedi mynd i drafferthion wedi i grŵp o tua 80 o deithwyr fynegi pryder y byddai'r llwybr yn amharu ar eu preifatrwydd.

'Datrys problemau'

Dywedodd Cyngor Caerdydd eu bod yn ymwybodol o'r broblem, ac yn ceisio cyrraedd "cyfaddawd hapus".

"Mae'r cyngor yn ystyried y materion yma ac yn bwriadu cyflwyno dewisiadau fydd yn cwrdd â gofynion trigolion safle Rover Way," meddai llefarydd ar ran y cyngor.

"Mae'r llwybr sydd wedi ei ddewis eisoes wedi ei sefydlu yn anffurfiol, a dyma'r un mwyaf amlwg i gael yn llwybr ffurfiol sy'n rhoi golygfa ddi-dor o'r môr.

"Mae'r cyngor fodd bynnag yn sensitif i anghenion trigolion Rover Way, ac rydym yn gobeithio datrys y problemau fel gall y cynllun symud ymlaen."

Yn flaenorol roedd y cyngor wedi ceisio datrys y broblem drwy godi sgrin 16 troedfedd o amgylch y safle.

Ond dywedodd y teithwyr sy'n byw ar y safle y byddai hynny "yn debyg i garchar" ac wedi galw am symud y llwybr i ffwrdd o'r arfordir ac yn bell o'u cartrefi.

Image copyright BBC news online
Image caption Y nod yw agor Llwybr Arfordir Cymru gyfan erbyn gwanwyn 2012

Dywedodd Tim Wilson o Gynllun Sipsiwn a Theithwyr Caerdydd: "Mae'r llwybr yn uwch na'r safle ac fe fyddai'r cyhoedd felly yn edrych i lawr ar bobl yn eu carafannau."

Ond mae cerddwyr wedi dweud na ddylai teithwyr gael penderfynu cyfeiriad y llwybr.

"Mae pafin y tu allan i fy nghartref i - sut bod hyn yn wahanol?" meddai Gwyn Lewis o Gymdeithas Cerddwyr Caerdydd.

"Fedrwch chi ddim rheoli pwy sy'n cerdded y tu allan i'ch tŷ a fyddech chi ddim yn disgwyl medru gwneud hynny - mae'n rhan o fyw mewn cartref normal.

"Fyddwn i ddim yn disgwyl i gannoedd o bobl gerdded ar hyd y rhan yna o'r llwybr beth bynnag - nid dyma'r rhan fwyaf prydferth o arfordir Cymru.

"Ond fe fyddai'n biti garw pe na bai'r llwybr arfordirol yn cael ei gwblhau - bydd unrhyw un sydd arno yn edrych allan i'r môr nid i mewn i'r gwersyll."

Hyderus

Cyngor Cefn Gwlad Cymru sy'n cydlynu'r llwybr arfordirol.

"Rydym yn gobeithio agor y llwybr yn gyflawn ym mis Mai (2012). Fe fydd yn 1,400km o hyd ac mae 1,350km eisoes yn barod," meddai llefarydd.

"Rydym yn falch o ddweud bod mwyafrif llethol y bobl fu'n rhan o'r cynllun wedi bod yn gydweithredol dros ben ac fe fydd yn dipyn o gamp."

Dywedodd Llywodraeth Cymru hefyd eu bod yn hyderus y byddai'r llwybr yn agor ym mis Mai.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.