Cerddor wedi marw wrth geiso osgoi taro carw

  • Cyhoeddwyd
Ben Muskett a'i bartner Ambra FinotelloFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Ben Muskett gyda'i bartner Ambra Finotello

Mae'n bosib fod athro a cherddor a fu farw mewn damwain ffordd wedi bod yn ceisio osgoi carw - dyna glywodd cwest brynhawn Mercher.

Amcangyfrifir fod Ben Muskett, 25 oed, yn gyrru ar gyflymder o 92m.y.a. mewn car Subaru pan adawodd y ffordd a theithio drwy'r awyr cyn dadwreiddio un goeden a tharo un arall.

Digwyddodd y gwrthdrawiad ar yr A470 yng Nghoed y Brenin rhyw saith milltir i'r gogledd o Ddolgellau ym mis Ionawr eleni.

Wrth gofnodi i Mr Muskett farw yn ddamweiniol, dywedodd y dirprwy grwner Nicola Jones, mewn gwrandawiad yng Nghaernarfon, y byddai Mr Muskett wedi marw yn syth o anafiadau niferus.

Cerddor talentog

Roedd yn bennaeth adran gerdd Ysgol Uwchradd Llanidloes, ac roedd yn dychwelyd i'w gartref yno ar ôl bod yn ymweld â'i deulu ym Methesda, Gwynedd.

Roedd Mr Muskett hefyd yn diwtor piano yng Nghanolfan Gerdd William Mathias yng Nghaernarfon, ac fe gafodd ei ddisgrifio fel un o gerddorion mwyaf talentog Cymru.

Clywodd y cwest y byddai'r car Subaru wedi bod yn symud am yn ôl ar ôl gadael y ffordd, ac na fyddai'r bagiau awyr felly wedi gweithio.

Dywedodd y plismon Gareth Rogers, a ddaeth o hyd i'r car ar ôl gweld goleuadau o'r coed, ei fod yn ddigwyddiad cyffredin i geirw fynd ar y ffordd yn ystod y gaeaf er mwyn cael gwres o'r ffordd.

Ychwanegodd plismon Richard Davies, oedd yn gyfrifol am yr ymchwiliad i'r ddamwain, mai ceisio osgoi carw oedd y rheswm mwyaf tebygol, yn ei dyb yntau, am y ddamwain.

Wrth gofnodi'r rheithfarn o farwolaeth trwy ddamwain, dywedodd y dirprwy grwner nad oedd tystiolaeth bendant am beth achosodd y drasiedi, ond gan fod ceirw gwyllt i'w gweld yn aml yr adeg yna o'r flwyddyn, yna mae'n bosibl fod Mr Muskett wedi troi er mwyn ceisio osgoi taro un.