Gwella delwedd bwyd organig

  • Cyhoeddwyd
Llysiau OrganigFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y gynhadledd y gyfle i drafod amrywiaeth o bynciau sy'n ymwneud â bwyd organig

Gwella perfformiad busnesau organig drwy edrych ar ffyrdd posib o gynyddu delwedd y brand.

Dyna fydd nod cynhadledd a fydd yn cael ei chynnal yn Llanelwedd yn ddiweddarach.

Mae 'na deimlad ymysg rhai pobl fod cynnyrch organig yn ddrud.

Fe fydd y gynhadledd, sydd wedi cael ei threfnu gan Ganolfan Organig Cymru, yn gyfle i drin a thrafod amrywiol o faterion sy'n ymwneud â chynhyrchu a marchnata cynnyrch organig.

Mae'n gyfle i ffermwyr organig, cynhyrchwyr a busnesa ddod at ei gilydd i drafod y pynciau wyneb yn wyneb a dysgu o brofiadau'i gilydd.

Ymhlith yr hyn fydd yn cael ei drafod y mae sut i newid y ddelwedd bod cynnyrch organnig yn ddrud a sut i ehangu'r farchnad?

"Mae'r gynhadledd yma yn mynd i roi cyfle gwirioneddol am drafodaeth rhwng busnesau a ffermwyr, y rhai sy'n rhan o'r gadwyn organig," meddai Sue Fowler, Cyfarwyddwr Canolfan Organig Cymru.

'Gweithio'n galed'

"Yn flynyddol rydym yn derbyn adborth gwerthfawr gan y rhai sy'n mynychu'r gynhadledd sy'n ein galluogi i ddarparu cyngor a gwybodaeth."

Ychwanegodd Dafydd Owen, Rheolwr Prosiect cynllun Gwell Cysylltiadau Busnes Organig, ar gyfertaledd bod 17 tŷ o bob 20 yn prynu cynnyrch organig bob blwyddyn gyda mwyafrif yn prynu rhywbeth pob pythefnos.

"Bob tro mae 'na le i wella ac mae angen gweithio'n galed i gael y neges allan," meddai.

"Nid cynllun marchnata yw organig.

"Mae gwraidd y sefydliad yn mynd yn ôl i'r 1920au pan oedd grŵp o ffermwyr arloesol yn anhapus gyda'r defnydd o wrtaith a phlaladdwyr ariffisial.

"Roedden nhw'n cadw at yr hen ffordd o ffermio er mwyn gwarchod y tir a'r cynnyrch.

"Wrth brynu cynnyrch organig mae rhywun yn gwneud mwy na phrynu bwyd, yn cefnogi system o amaethyddiaeth sy'n gynaliadwy ac yn gwarchod y tir."

Ychwanegodd ei fod yn ymwybodol o'r pryder gan rai bod bwydydd yn ddrytach ond dywedodd "wrth brynu'r bwydydd crai, mae'n rhatach i'w goginio eich hun na mynd allan am fwyd".

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol