Neville Southall yn clodfori JohnToshack

Cyhoeddwyd
John Toshack gydag Aaron RamseyFfynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Rhoddodd John Toshack gap i Aaron Ramsey pan oedd yn 17 oed

Mae Neville Southall yn credu fod John Toshack yn haeddu clod am adfywiad diweddar tîm pêl-droed Cymru ar restr detholion y byd.

Dywedodd cyn-golwr Cymru ac Everton fod y rheolwr presennol, Gary Speed, yn medi cynhaeaf polisi ieuenctid Toshack pan oedd yntau wrth y llyw.

"Beth bynnag ddywedwch chi am Toshack, ac nid fi oedd ei brif edmygwr, fe ddefnyddiodd e'r ieuenctid a rhoi cymaint o brofiad iddyn nhw," meddai Southall.

"Rydym yn gweld ffrwyth y llafur yna nawr, ac rwy'n teimlo nad ydym yn bell i ffwrdd o gyrraedd rowndiau terfynol un o'r prif gystadlaethau."

Daeth Toshack a phobl fel Gareth Bale, Aaron Ramsey a David Vaughan i mewn i'w garfan wedi i nifer o'r sêr rhyngwladol benderfynu ymddeol yn ystod ei deyrnasiad.

Dyna'r chwaraewyr sydd nawr yng nghanol adfywiad y tîm cenedlaethol dan reolaeth Speed, gan ennill tair o'u pedair gem ddiwethaf.

O ganlyniad fe gododd y tîm 45 safle ar restr detholion y byd, ond dywedodd Southall fod ganddo ffydd yn y genhedlaeth ifanc ers y dechrau.

Mae'n credu hefyd fod Speed wedi gwneud dau benderfyniad craff a phwysig ers cymryd yr awenau ym mis Rhagfyr 2010.

Roedd penodi'r Iseldirwr Raymond Verheijen fel dirprwy yn dangos ei fwriad i chwarae dull Yr Iseldiroedd o bêl-droed technegol gan basio'r bêl.

Penodi Aaron Ramsey o Arsenal yn gapten yw'r dewis delfrydol i wireddu'r dull yna o chwarae ar y cae yn ôl Southall.

Ond mae'r chwaraewr sydd wedi ennill y nifer fwyaf o gapiau dros Gymru yn cydnabod bod un elfen bwysig yn dal ar goll os am gael llwyddiant - sgoriwr.

Fe allai'r broblem yna fynd yn waeth petai Craig Bellamy yn dewis ymddeol, meddai.

"Petawn i'n rheoli Cymru, fe fyddwn i'n cnocio drws Bellamy nawr yn gofyn iddo aros am bedair blynedd arall," medd Southall.

"I mi, Bellamy yw'r chwaraewr sydd wedi ei danbrisio fwyaf erioed i Gymru.

"Mae'n well o lawer nag y mae pobl yn ei feddwl oherwydd yr holl bethau eraill sy'n digwydd o'i gwmpas.

"Ond fe fyddai'n well gen i gael chwaraewr fel Bellamy yn yr ystafell newid sy'n cwyno os nad yw pethau'n iawn.

"Gwell hynny na rhywun sy'n dweud 'ia bos, na bos' drwy'r adeg."