Trydar yn helpu'r heddlu taclo'r tacle

  • Cyhoeddwyd
Hofrennydd yr heddluFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae gan yr uned mwy na 4,200 o ddilynwyr ar wefan Twitter

Mae gwefan Twitter yn helpu'r heddlu i daclo'r tacle yn Ne Cymru yn ôl plismyn sy'n defnyddio hofrennydd yr heddlu yn yr ardal.

Mae aelodau o Uned Cymorth Awyr De a Dwyrain Cymru wedi bod yn trydar ers blwyddyn gan ddefnyddio'r enw Helicops.

Bob tro maen nhw'n cael eu galw i ddamwain neu ddigwyddiad arall maen nhw'n trydar gwybodaeth amdanyn nhw.

Bellach mae ganddyn nhw fwy na 4,200 o ddilynwyr.

'Sbarduno'

Dywed yr uned fod y fenter wedi bod mor llwyddiannus fel bod unedau hofrennydd eraill ym Mhrydain gan gynnwys De Ddwyrain Lloegr a De Swydd Efrog wedi dilyn eu hesiampl.

"Mae pobl wedi dechrau ffonio 101 i sôn am droseddau wedi iddyn nhw weld ar Twitter ein bod ni newydd fod yn y cyffiniau," meddai'r Arolygydd Gary Smart, sy'n aelod o'r uned.

"Mae ein negeseuon ar Twitter wedi sbarduno aelodau o'r cyhoedd i anfon gwybodaeth atom sydd wedi bod yn ddefnyddiol iawn.

"Dechreuon ni drydar mewn ymgais i gyfathrebu'n well gyda'r cyhoedd.

"Yn ogystal, mae defnyddio Twitter wedi lleihau'r nifer o gwynion am sŵn yr hofrennydd yn ystod oriau mân y bore.

"Rydyn ni'n gallu esbonio wrth bobl y rhesymau am hedfan yr hofrennydd yn eu hardaloedd."

Dywedodd yr Arolygydd Smart fod gan yr uned sawl swyddogaeth.

"Mae'r hofrennydd yn effeithiol iawn i chwilio am bobl sydd ar goll, achub pobl a thynnu lluniau o lefydd lle mae damweiniau wedi digwydd," meddai.