Mewn lluniau: cystadleuaeth Ffoto Aber cyntaf

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae Aberystwyth wedi cynnal ei marathon lluniau gyntaf. Bu dwsinau o bobl yn crwydro strydoedd y dref gyda'u camerau neu ffonau symudol.
disgrifiad o’r llunSialens y gystadleuaeth oedd cymryd chwe llun ar chwe thema wahanol mewn chwe awr.
disgrifiad o’r llunRoedd gwahanol themau i'r gystadleuaeth, gan gynnwys patrymau, y gymuned, cyfrinachau, symud, oedran a rhyddid.
disgrifiad o’r llunRoedd panel o feirniaid yn barnu mai Rhodri ap Dyfrig, a gymerodd y llun yma, oedd ennillydd y gystadleuaeth.
disgrifiad o’r llunBydd lluniau'r holl ennillwyr yn cael eu harddangos yng Nghanolfan Morlan yn Aberystwyth tan 18 Tachwedd.
disgrifiad o’r llunDywedodd Rolant Dafis, ffotograffydd proffesiynol ac un o'r beirniaid: "Roeddem yn hapus iawn gydag amrywiaeth a safon y lluniau a'r ffordd roedd pob cystadleuydd wedi dehongli'r themau."
disgrifiad o’r llunMae'n bosib gweld y lluniau ar wefan Ffoto Aber: www.ffotoaber.com
disgrifiad o’r llunTynnwyd y llun hwn ar bromenâd Aberystwyth.