Cais cynllunio: Ceryddu cynghorydd

Cyhoeddwyd
Yr hen syddfa basport, Stryd y Dollborth. AberystwythFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Y bwriad yw creu 63 fflat a 12 lle parcio ar gyfer myfyrwyr.

Mae cadeirydd pwyllgor cynllunio cyngor wedi ei geryddu am wneud sylwadau i BBC Cymru ynglŷn â chynlluniau i droi hen swyddfa basport yn fflatiau myfyrwyr.

Cafodd Mark Strong, sy'n gynghorydd tref yn Aberystwyth, ei gyhuddo o leisio ei farn cyn i bleidlais gael ei chynnal.

Cafodd y cynlluniau i newid yr hen swyddfa basport i 63 o fflatiau a 12 lle parcio ar gyfer myfyrwyr eu gwrthod gan y cyngor tref, ond ni fydd Mr Strong yn cymryd rhan yn unrhyw un o'r trafodaethau yn ymwneud a'r mater yn y dyfodol.

Gofynnwyd i Mr Strong adael y cyfarfod cyn i gynghorwyr drafod y mater.

Yr wythnos diwethaf dywedodd y cynghorydd Strong, fod yr adeilad yn anaddas ar gyfer llety myfyrwyr am ei fod yng nghanol tai teras.

Dywedodd Mr Strong ei fod wedi ei gyhuddo o ragdybio'r penderfyniad, gan leisio ei farn heb ystyried ochr arall y ddadl.

Yn ôl y canllawiau swyddogol, mae cynghorydd yn euog o ragdybio pe bai yn gwrthod ystyried ochr arall y ddadl ar fater lle mae penderfyniad yn cael ei wneud - er enghraifft ar fater cynllunio.

Dywed y canllawiau y gall argraff o'r fath gael ei wneud wrth roi dyfyniadau i'r wasg, a hefyd wrth annerch cyfarfodydd neu ysgrifennu.

Etholwyr

Dywedodd Mr Strong: "Bu rhaid imi adael y cyfarfod ar ôl i Un Llais Cymru (corff sy'n cynrychioli cynghorau cymunedol) ddweud fy mod i wedi lleisio barn heb ystyried ochr arall y ddadl wrth imi siarad â'r BBC ynglŷn â'r cais cynllunio yn Stryd y Dollborth.

"Mae dilyn cyfarwyddiadau o'r fath yn golygu bod etholwyr yn gallu eich cyhuddo o beidio cynrychioli nhw ac eistedd ar y ffens.

"Ond mae lleisio eich barn yn golygu ei fod yn bosib ichi gael eich gwahardd rhag pleidleisio neu wynebu cosb gan yr ombwdsmon.

"Mae rhannau eraill o'r gymuned yn gallu rhyddhau gwybodaeth i'r wasg a marchnata eu safbwynt heb gael eu cyfyngu.

"Ond mae'n ymddangos fod pobl sydd wedi eu hethol yn cael eu tanseilio a rhwystro ym mhob ffordd."

Dywedodd clerc cyngor tref Aberystwyth, Jim Griffiths, fod Mr Strong wedi ei gynghori i beidio cymryd rhan mewn unrhyw drafodaethau ynghylch cynllun yr hen swyddfa basport.

Ychwanegodd: "Gallai Mr Strong wynebu cosb gan Ombwdsmon Llywodraeth Leol pe bai e'n anwybyddu'r cyngor hwn a phe bai rhywun yn gwneud cwyn am y mater."

Cymdeithas Tai Cantref sy'n gwneud cais i newid yr hen swyddfa basport yn 64 o fflatiau myfyrwyr.

Mae'r adeilad wedi bod yn wag ers mis Awst.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol