Amser i newid peirianwaith cloc?

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, bbc
disgrifiad o’r llunCafodd y cloc ei adnewyddu yn y 1990au

Mae cloc tref wedi rhoi'r amser anghywir am bron i wythnos oherwydd nad yw'r cyfrifiadur sy'n ei reoli yn gyfarwydd â'r rheolau diweddara o Ewrop.

Fe wnaeth cloc yr Eglwys Santes Fair yng Nghonwy ailosod yr amser i amser Greenwich y penwythnos diwethaf, saith niwrnod yn rhy gynnar.

Felly mae'r cloc wedi bod awr allan ohoni am y saith niwrnod diwethaf.

Nawr mae'n rhaid i Gyngor Tref Conwy benderfynu a ydynt am dalu i ddiweddaru'r cloc.

Newidiadau

Cafodd y cloc o Oes Fictoria ei addasu i fod yn gloc trydanol yn y 1990au.

Yn ôl y cyfrifiadur roedd rhaglen y cloc wedi ei osod i newid yr awr ar y bedwerydd dydd Sul ym mis Hydref.

Cwmni JB Joyce & Co Sir Amwythig sy'n gyfrifol am waith cynnal a chadw.

Dywed y cwmni fod yna newidiadau wedi bod yn y drefn o symud y cloc yn ôl.

"Yn 1997 a 2001 roedd yna ganllawiau Ewropeaidd oedd yn golygu fod y cloc yn cael ei newid ar y dydd Sul olaf ym mis Hydref, yn hytrach na'r bedwerydd dydd Sul ym mis Hydref," meddai llefarydd ar ran y cwmni.

"Fel rheol dyw hynny ddim yn gwneud dim gwahaniaeth, ond mewn ambell i flwyddyn mae yna bum dydd Sul mewn mis. Mae hynny'n golygu fod y cloc yn newid amser wythnos yn rhy gynnar.

"Mae hynny weithiau yn gallu digwydd yn y gwanwyn hefyd, pan fod angen symud y clociau ymlaen."

Dim cwynion

Ychwanegodd nad Conwy oedd yr unig le oedd yn wynebu'r broblem.

"Mae modd diweddaru cyfarpar y cloc, ond mae yna gost am hynny."

Cafodd y cloc ei roi i'r dref gan Arglwydd Penrhyn yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Yn ddiweddar fe wnaeth Cyngor Tre Conwy, perchnogion y cloc, wario £10,000 ar adnewyddu'r pedwar wyneb.

Dywedodd Clerc Cyngor Tre Conwy, Helen Armitage: "Does yna neb wedi cwyno, o bosib fod neb wedi sylwi neu eu bod nhw yn rhy brysur yn mwynhau hanner tymor.

"Os nad yw pobl yn hapus, fe allwn ystyried ei newid.

"Ond gyda'r esgid ariannol yn gwasgu, y cynghorwyr fydd yn penderfynu ar y cam nesaf."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol