'Angen treth ar fwyd brasterog'

person gordew Image copyright SPL
Image caption £73 miliwn yw cost gordewdra i'r gwasanaeth iechyd

Mae arbenigwr ar ordewdra wedi galw am dreth ar fwyd brasterog i helpu lleihau nifer y bobl ordew yng Nghymru.

Mae Dr Nadim Haboubi yn rhedeg clinig rheoli pwysau yng Nglyn Ebwy ac wedi cynghori'r llywodraeth ar ei strategaeth i fynd i'r afael â gordewdra.

Dywedodd y Gweinidog Iechyd Leslie Griffiths nad oes gan Lywodraeth Cymru'r grym i godi trethi, ond "rydym yn cydnabod bod gordewdra yn broblem gynyddol yng Nghymru ac rydym yn benderfynol i fynd i'r afael â'r broblem".

Mae Gwasanaethau Ambiwlans Cymru wedi gwario mwy na £3m yn addasu 42 ambiwlans i gludo cleifion gordew, fe all BBC Cymru ddatgelu.

Mae ffigyrau ddaeth i law dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth hefyd yn dangos bod y gwasanaeth tân yng Nghymru wedi cael eu galw 271 o weithiau i symud cleifion gordew dros y tair blynedd diwethaf.

O'r galwadau hynny, roedd, 149 i Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru, 104 i Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, ac 18 i Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru.

'Cymhorthdal'

Dywedodd Dr Haboubi: "Pam nad oes cymhorthdal ar fwydydd iachus, ar fwyd organig, ar lysiau, ar ffrwythau ac ar fwydydd â braster isel?

"Pam na roddwn ni dreth ar fwydydd sydd ddim yn iachus, fel yr ydym yn gwneud ar sigarennau ac alcohol?"

Image copyright Not Specified
Image caption Mae Dr Nadim Haboubi yn rhedeg clinig rheoli pwysau

Dywedodd y byddai angen i dreth o'r fath gynnwys y llywodraeth, archfarchnadoedd a phobl broffesiynol ym myd iechyd.

Yn ôl prif swyddog meddygol Cymru, Dr Tony Jewell, mae tua 22% o oedolion Cymru yn ordew, ac y mae ef o'r farn nad yw un o bob tri o'r boblogaeth yn cael digon o ymarfer corff.

£73 miliwn yw cost gordewdra i'r gwasanaeth iechyd, yn ôl astudiaeth a gomisiynwyd gan Lywodraeth y Cynulliad.

Fe wnaeth astudiaeth Ysgol y Gwyddorau Dynol ac Iechyd, Prifysgol Abertawe, a gyhoeddwyd yn gynharach eleni, hefyd ddangos bod y gwasanaeth yn gwario dros £1m yr wythnos ar drin problemau iechyd oherwydd gordewdra.

Straeon perthnasol