Canolfan campau eithafol i Sir y Fflint

  • Cyhoeddwyd
Wal ddringoFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae wal ddringo yn cael ei hadeiladu yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy

Mae'r gwaith i adeiladu canolfan campau eithafol mewn canolfan hamdden yn Sir y Fflint sydd yn rhan o gynllun gwerth miliynau o bunnoedd newydd ddechrau.

Mae wal ddringo, cwrs rhaffau a pharc BMX yn cael eu hadeiladu yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy yn Queensferry.

Bydd sba sydd yn cynnwys sawna llysieuol ac ystafell arogl yn cael ei agor o ganlyniad i'r bartneriaeth rhwng Cyngor Sir y Fflint a chwmni Alliance Leisure.

Mae mwy na £5m yn cael ei wario ar gyfleusterau hamdden ar draws y sir.

Stiwdio ddawns

Mae rhai o awdurdodau lleol Cymru yn ystyried sefydlu elusennau mewn ymgais i leihau'r gost o redeg gwasanaethau fel canolfannau hamdden a phyllau nofio.

Mae cynghorau yn Abertawe a Phen-y-bont ar Ogwr yn adolygu eu gwasanaethau hamdden.

Yr wythnos nesaf fe fydd cynghorwyr yn Nhorfaen yn clywed y gall trosglwyddo eu gwasanaethau i "Sefydliad nad yw'n Dosbarthu Elw" (SDE) yn arbed hyd at £1.4 miliwn dros bum mlynedd.

Y llynedd arwyddodd Cyngor Sir y Fflint gytundeb gyda chwmni Alliance Leisure i ddatblygu cyfleusterau.

Mae ale fowlio 10 yn cael ei adeiladu yng Nghanolfan Hamdden y Fflint fel rhan o gynllun £1.1m i adnewyddu'r ganolfan.

Ac fe fydd stiwdio ddawns ac ystafelloedd ffitrwydd yn cael eu hagor ym Mwcle'r flwyddyn nesaf fel rhan o gynllun.

Mae mwy na £2m yn cael ei wario ar Ganolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy ac mae caeau pêl droed gyda llifoleuadau eisoes wedi'u cwblhau fel rhan o'r cynllun hwn.

Dechreuodd y gwaith i adeiladu'r ganolfan campau eithafol yr wythnos hon.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol