50 o bysgod wedi marw

Cyhoeddwyd

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn ymchwilio i adroddiadau bod mwy na 50 o frithyll wedi marw mewn llyn pysgota preifat yn y Trallwng.

Mae ymchwiliad cychwynnol wedi darganfod bod llygredd wedi troi'r dŵr yn lliw 'llaethog' ac efallai wedi arwain at y marwolaethau.

Mae'r asiantaeth yn ymchwilio oherwydd bod y llyn yn arwain at Nant Lledan.

Fe wnaeth eu swyddogion ddefnyddio offer arbenigol er mwyn pwmpio ocsigen i mewn i'r dŵr er mwyn atal rhagor o farwolaethau.

Dywedodd llefarydd ar ran Asiantaeth yr Amgylchedd: "Rydym yn ddiolchgar iawn i aelod y cyhoedd a roddodd wybod i ni am yr achos hwn.

"Mae'n edrych yn debyg bod y llygredd wedi lladd 50 o frithyll eisoes ac felly mae'n bwysig nad yw hyn yn lledu y tu hwnt i'r llyn".