Wrecsam: Mwy o fanylion

Cyhoeddwyd
Y Cae RasFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation

Mae'r Gymdeithas Bêl-droed wedi cadarnhau bod Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Wrecsam wedi darparu mwy o fanylion ynglŷn â chymryd perchnogaeth o'r clwb.

Cytunodd y perchnogion presennol, Geoff Moss ac Ian Roberts, i werthu'r clwb i'r Ymddiriedolaeth ym mis Medi.

Ond hyd yma nid yw'r ddêl wedi cael cefnogaeth y Gymdeithas Bêl-droed na'r Gyngres Bêl-droed.

Roedd yr Ymddiriedolaeth wedi cael cais i roi mwy o fanylion i'r awdurdodau pêl-droed.

Mae'r Gymdeithas Bêl-droed wedi dweud wrth adran chwaraeon BBC Cymru fod yr Ymddiriedolaeth wedi rhoi mwy o wybodaeth iddyn nhw.

Ansicrwydd

Mae'r oedi i gwblhau'r cytundeb i drosglwyddo'r awenau wedi achosi oedi wrth geisio penodi rheolwr newydd yn dilyn ymadawiad Dean Saunders i Doncaster Rovers.

Mae'r chwaraewr Andy Morrell yn rheoli'r clwb dros dro ac mae nifer o sêr y clwb wedi dweud y dylai Morrell gael cynnig ar wneud y swydd yn llawn amser.

Mae Morrell ei hun yn credu y dylai'r Ymddiriedolaeth a'r perchnogion presennol ddod i ryw fath o gytundeb er mwyn gwneud penodiad tymor byr er mwyn sefydlogrwydd.

Dywedodd Morrell: "Mae'n bryd gwneud penderfyniad. Gall hyn barhau am gwpwl o wythnosau eto.

"Rhaid ei setlo un ffordd neu'r llall.

"Nid yw chwaraewyr yn hoff o ansicrwydd. Roedd yna ansicrwydd bedair wythnos a hanner yn ôl, ac rydym mewn sefyllfa debyg nawr."

'Pryderus a nerfus'

Mae cyn chwaraewr Wrecsam, Mickey Thomas, yn credu y gallai canlyniadau ddioddef os na fydd y mater wedi ei setlo'n fuan.

Mae Wrecsam ar frig tabl Uwchgynghrair Blue Square Bet ar hyn o bryd.

Dywedodd Thomas: "Tra bod hyn yn mynd ymlaen, bydd pawb yn bryderus ac yn nerfus.

"Dylai hyn fod wedi ei gwblhau ymhell bell yn ôl. Dyw e'n dal heb ddigwydd.

"Rwy'n siarad gyda chefnogwyr dros y dyddiau diwethaf a dydyn nhw ddim yn hapus gyda'r sefyllfa fel ag y mae hi.

"Os na fydd hyn yn dod i ben cyn hir, yna fe fydd yn sefyllfa anodd iawn i'w reoli."