Gêm newydd Môn-opoly ar werth

  • Cyhoeddwyd

Be sydd gan un o blastai hynaf Ynys Môn, archfarchnad, pont a'r pentre' gyda'r enw hira' yng Nghymru yn gyffredin gyda rhai o atyniadau Llundain?

Mae Plas Newydd, Archfarchnad Waitrose Porthaethwy, Pont Menai a phentre' Llanfairpwllgwyngyll bellach yn enwau ar fwrdd gêm Monopoly newydd.

Dydd Sadwrn mae'r fersiwn diweddara' yn cyrraedd silffoedd y siopau, gyda'r llefydd a'r atyniadau i gyd yn ymwneud ag Ynys Môn.

Ym 'Mayfair Ynys Môn', Plas Newydd, ddydd Gwener cafodd bobl y cyfle cyntaf i weld y gêm newydd.

Dywedodd Richard Williams, Rheolwr Eiddo Plas Newydd, bod cael eu gosod ar y sgwâr drytaf yn "anrhydedd arbennig iawn i blasty hanesyddol".

Cafodd pobl yr ynys gyfle i enwebu llefydd ar gyfer y gêm ddwyieithog.

Gyda dau aelod o'r Teulu Brenhinol yn byw ar yr ynys, mae'r gêm yn sicr yn mynd i ddenu mwy o sylw i'r ynys.

Mae'r gêm yn cyrraedd y siopau chwe mis union i ddiwrnod Priodas Tywysog William a Duges Caergrawnt.

Ac mae 'na lefydd ar y bwrdd sy'n gysylltiedig â'r cwpl, lleoliad gwaith y Tywysog, Canolfan y Llu Awyr yn Y Fali, ac mae'r Dduges wedi cael ei gweld yn siopa yn aml yn yr archfarchnad ym Mhorthaethwy.

Mae'r cwmni, Winning Moves UK, yn dweud na all y gêm fod wedi ei gwneud oni bai am gymorth trigolion yr ynys yn cynnig eu syniadau.

"Heb yr enwebiadau fydden ni ddim wedi gallu cynhyrchu'r bwrdd," meddai Mark Hauser, Cyfarwyddwr Trwyddedu Winning Moves UK.

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Llwyddodd y cwmni i roi enw'r pentre’ ar un sgwâr a hynny ddwywaith

"Rydym yn ddiolchgar iawn i bobl Ynys Môn.

"Mae 'na ymholiadau am y gêm eisoes wedi dod o Awstralia ac America - pobl sydd â chysylltiadau ag Ynys Môn."

Ychwanegodd mai un her oedd gosod enw Llanfairpwll yn gyfan ar un sgwâr.

"Roedd hyn yn dasg anferthol, ond fe lwyddwyd," meddai.

Ymhlith atyniadau eraill y mae Castell Biwmaris; Melin Llynnon a Gorsaf Bad Achub Bae Trearddur.

Dywedodd Cadeirydd Cyngor Sir Ynys Môn, Gwilym O Jones, ei fod yn falch iawn o'r gêm newydd.

"Dwi'n hynod falch bod Ynys Môn yn dod yn rhan o deulu Monopoly," meddai.

"Mae ein hynys brydferth a'i hatyniadau trawiadol ar y bwrdd.

"Ond dwi'n falch iawn bod pobl yr ynys wedi cael cyfle i enwebu'r atyniadau.

"Dwi'n dymuno'r gorau i'r argraffiad yma o'r gêm."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol