Carchar gohiriedig i ffermwr am adael trelar ar gledrau

  • Cyhoeddwyd

Mae ffermwr o Sir Gaerfyrddin wnaeth beryglu diogelwch ar y rheilffyrdd ar ôl gadael trelar ar y cledrau wedi cael carchar gohiriedig o 36 wythnos.

Clywodd Llys y Goron Abertawe fod John Henry Watkyn James o Grwbin wedi mynd i ardal y groesfan yng Nghydweli, ger Llanelli, er mwyn bwydo ceffylau.

Roedd y ffarmwr 51 oed wedi parcio ei dractor ger y cledrau, ond roedd rhan o'r trelar ar y cledrau.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r safle am 1.37pm ar Ionawr 31, 2011.

Clywodd Llys y Goron Abertawe fod trên Arriva Cymru yn teithio rhwng Manceinion ac Aberdaugleddau wedi taro'r trelar.

Gwaith cymuned

Ni chafodd unrhyw un ei anafu ond difrodwyd blaen y trên yn sylweddol.

Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
James: Carchar gohiriedig o 36 wythnos.

Cafodd James ei ddedfrydu i 36 wythnos o garchar wedi ei ohirio am 12 mis.

Roedd yna hefyd orchymyn iddo wneud 200 awr o waith yn y gymuned.

Dywedodd y barnwr Paul Thomas QC fod James wedi gwneud rhywbeth "twp iawn" ac wedi peryglu bywydau staff a theithwyr y trên.

"Fe wnaethoch gymryd risg er mwyn arbed ychydig o funudau."

Dywed Trenau Arriva Cymru fod yna £81,991 o ddifrod wedi ei achosi gan y ddamwain.

Ar ben hynny fe gollodd y cwmni £84,862 oherwydd oedi mewn gwasanaethau o ganlyniad i'r digwyddiad.

Clywodd y llys fod y diffynnydd wedi gyrru ei dractor dros y cledrau heb gael caniatâd y gweithiwr signal.