BBC Cymru Fyw

Lynette White: Rhyddhau ail aelod o reithgor

Published
image copyright(C) British Broadcasting Corporation
image captionMae wyth o gyn blismyn wedi gwadu cyhuddiadau o wyrdroi cwrs cyfiawnder

Mae aelod arall o reithgor wedi ei ryddhau o'i ddyletswyddau yn achos llys wyth cyn-heddwas sy'n gwadu cyhuddiad o wyrdroi cwrs cyfiawnder yn yr ymchwiliad i lofruddiaeth Lynette White yng Nghaerdydd yn 1988.

Roedd y rheithgor eisoes wedi gostwng i 11 pan glywodd y barnwr, Mr Ustus Sweeney, am "ddigwyddiad" yn ymwneud â dau aelod o'r rheithgor.

Cafodd un ohonyn nhw eu rhyddhau wedi ymchwiliad, gan adael 10.

Nid oes modd adrodd am fanylion y digwyddiad ar hyn o bryd.

Fe ddaeth yr achos, a ddechreuodd ym mis Gorffennaf, i ben dros dro ym mis Medi pan gafodd yr aelod cyntaf o'r rheithgor ei ryddhau.

Mae'r ymchwiliad diweddaraf wedi achosi oedi wrth gyflwyno tystiolaeth yr erlyniad.

Gwadu cyhuddiad

Mae'r wyth cyn-heddwas yn gwadu cyhuddiad o wyrdroi cwrs cyfiawnder.

image copyrightOther
image captionCafodd Jeffrey Gafoor ei garcharu am oes ar ôl pledio'n euog i'r llofruddiaeth yn 2003

Cafodd Ms White, 20 oed, ei thrywanu dros 50 o weithiau ar Chwefror 14, 1988.

Fe gafwyd Stephen Miller, Ysef Abdullahi a Tony Paris - a oedd yn cael eu hadnabod wedyn fel Tri Caerdydd - yn euog o'r drosedd ym 1990.

Ond cafodd y dyfarniad ei ddileu gan y Llys Apêl ddwy flynedd yn ddiweddarach.

Dros ddegawd yn ddiweddarach plediodd dyn o'r enw Jeffrey Gafoor yn euog i'r llofruddiaeth.

Cafodd ei garcharu am oes yn 2003.

Mae'r diffynyddion i gyd wedi pledio'n ddieuog ac mae'r achos yn parhau.

Straeon perthnasol

  • Llys: 'Tyst am help gyda'i barôl'