Rob Samuel yn ennill Marathon Eryri

Cyhoeddwyd
Rob SamuelFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Rob Samuel yn ennill Marathon Eryri

Rob Samuel o Eryri Harriers sydd wedi ennill Marathon Eryri ddydd Sadwrn, gan lwyddo i gwblhau'r ras mewn 2 awr 36 munud.

Murray Strain o'r Hunters Bog Trotters oedd yn ail gydag amser o 2:38:39, ac fe ddaeth enillydd y llynedd, Richard Gardiner o Aberdâr yn drydedd gydag amser o 2:41:02, ychydig yn arafach na'r 2 awr 35 munud a gymrodd y llynedd.

Enillydd ras y menywod oedd Kelly Morgan o Bontypridd, a lwyddodd i gwblhau'r ras mewn tair awr 11 munud.

Dywedodd trefnwyr y marathon bod dros 2,000 wedi cofrestru ar gyfer y digwyddiad eleni.

Dyma oedd y 29ain flwyddyn i'r ras gael ei chynnal, gan ddenu pobol o bob cwr o'r byd i redeg 26.3 milltir ar ffyrdd a mynyddoedd o amgylch Eryri.

Fe wnaeth y ras gychwyn am 10.30am y tu allan i Lanberis.

Ieuenctid

"Rydym yn cael ein gweld fel un o brif farathonau y DU ac mae'r galw am lefydd yn mynd yn fwy ac yn fwy bob blwyddyn," meddai'r trefnydd Jayne Lloyd.

Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Mr Samuel bod yr amodau yn "eithaf anodd"

"Dydan ni ddim eisiau tyfu llawer mwy o ran nifer y rhedwyr ac felly rydan ni nawr yn edrych ar y profiad a'r mwynhad".

Golyga hyn "addasu" llwybr y ras a diwedd y ras ar stryd fawr Llanberis.

Eleni cafodd ras yr ieuenctid ei chynnal wedi seibiant.

"Fe fyddwn yn adeiladu ar etifeddiaeth o gynhyrchu rhedwyr ifanc o safon byd," ychwanegodd Ms Lloyd.

"Rydym yn ystyried hi'n ddyletswydd ar gyfer achlysuron fel y marathon gynorthwyo datblygiad yr ieuenctid.

"Mae hefyd yn ymwneud â chyfrannu tuag at y gymuned leol.

"Maen nhw'n gorfod wynebu anghyfleustra o ran traffig yn ystod y ras ac yn rhoi cefnogaeth sydd wir ei angen ar gyfer cynnal y ras.

"Rydym yn ddiolchgar iawn."

Ddim yn hawdd

Caiff arian sy'n cael ei godi o'r ras ei ddosbarthu ymhlith achosion da lleol.

Dydi'r llwybr ddim yn un hawdd wrth i'r rhedwyr deithio ar hyd yr A4086 i gopa Pen y Pass ac i lawr o Ben y Gwryd gan ddilyn hen ffordd cyn ymuno gyda'r A498.

Wedyn aethant i lawr i gyfeiriad Beddgelert a thrwy'r pentref am Waunfawr.

Gyda dros 23 milltir wedi ei redeg roedd rhaid i'r rhedwyr anelu i fyny am Fwlch y Groes cyn rhedeg i lawr i'r diwedd yn Llanberis.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol