Diwedd cyfnod wrth i bmibaby hedfan am y tro olaf o Gaerdydd

  • Cyhoeddwyd
Awyren bmibabyFfynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Fe fydd taith olaf bmibaby o Gaerdydd ddydd Sul

Mae cwmni hedfan yn teithio o Gaerdydd am y tro olaf.

Wedi bron i 10 mlynedd o ddefnyddio'r maes awyr fe fydd awyren olaf bmibaby yn hedfan oddi yno ddydd Sul.

Fe gyhoeddodd y cwmni ym mis Ebrill ei fod yn rhoi'r gorau i hedfan o feysydd awyr Caerdydd a Manceinion ar ddiwedd tymor yr haf gyda'r sefyllfa economaidd yn cael y bai.

Daw hyn ddyddiau yn unig wedi i gwmni awyrennau o Sbaen gyhoeddi eu bwriadi ddechrau hedfan o Barcelona i Gaerdydd o fis Mawrth 2012 ymlaen.

Mae cwmni bmibaby wedi creu canolfan newydd yng ngogledd Iwerddon.

Maen nhw wedi symud eu hawyrennau i feysydd awyr Belfast, Birmingham ac East Midlands.

Roedd awyrennau bmibaby yn hedfan i 9 lleoliad o Gaerdydd.

Ar un cyfnod Caerdydd oedd ail ganolfan fwyaf y cwmni ym Mhrydain.

Cynaliadwy?

Roedd y maes awyr wedi dweud eu bod yn siomedig gyda'r penderfyniad, ond nad oedden nhw'n synnu gan fod gwasanaeth y cwmni wedi crebachu.

Yng nghyfnod 2006-7 roedd 34% o ddefnyddwyr y maes awyr yn defnyddio gwasanaethau bmibaby ond erbyn 2011 roedd y nifer wedi gostwng i 14%.

Ond mae'n bosib na fydd y maes awyr yn gynaliadwy yn y dyfodol yn ôl cyn bennaeth y safle, Keith Brooks.

Dywedodd bod pob miliwn o deithwyr yn cynhyrchu, yn uniongyrchol neu yn anuniongyrchol, 1,000 o swyddi yn yr economi lleol.

"Petai hwn yn ffatri yn cau a cholli 600, 700 neu 1,000 o swyddi fe fyddai tipyn mwy o sylw a chynnwrf.

"Dyna be sydd wedi bod yn digwydd yng Nghaerdydd, ond ar raddfa llawer arafach.

"Mae maes awyr yn farometr da iawn o weithgareddau economaidd a'r hyn mae'r byd yn ei feddwl ohonoch chi."

Mae penderfyniad bmibaby wedi bod yn ergyd i'r maes awyr ac i deithwyr yn ne Cymru er bod 'na obaith gyda chyhoeddiad Vueling ddydd Gwener.

Effaith negyddol

"Yn sicr mae'n mynd i gael effaith uniongyrchol ar deithwyr gan fod bmibaby yn gyfrifol am 30 o hediadau o'r maes awyr bob wythnos," meddai'r economegydd Roy Thomas.

"Fe fydd hefyd yn effeithio ar yr economi.

Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae 'na bryder na fydd y maes awyr yn gynaliadwy

"Dyma'r unig faes awyr rhyngwladol yng Nghymru ac yn sicr mae'n ymddangos bod nifer y teithwyr yn gostwng o'i gymharu â llwyddiant Bryste dros y ffin.

"Fe fydd hyn yn cael effaith negyddol ar yr economi lleol."

Mae'r Aelod Seneddol lleol, Alun Cairns, yn feirniadol iawn o Lywodraeth Cymru am nad ydyn nhw wedi sicrhau digon o gefnogaeth i'r maes awyr.

"Dwi ddim yn meddwl bod Llywodraeth Cymru wedi gwneud digon ers i strategaeth trafnidiaeth gael ei gyhoeddi'r llynedd.

"Cafodd maes awyr Caerdydd ychydig baragraffau o fewn y ddogfen ac roedd y paragraffau yn sôn yn bennaf am y cysylltiad gydag Ynys Môn yn hytrach nag am y cysylltiadau o Gaerdydd i wledydd tramor a chanolfannau busnes Ewrop sy'n holl bwysig i'n heconomi."

Dywedodd y Llywodraeth eu bod yn cydweithio yn agos gyda'r maes awyr ac yn cynnig cefnogaeth ar feysydd fel marchnata a hyrwyddo gan gadw golwg ar drafodaethau rhwng y maes awyr a chwmnïau eraill.

Mae nifer hefyd yn feirniadol o'r cysylltiad trafnidiaeth neu'r diffyg trafnidiaeth rhwng y brifddinas a'r maes awyr.

"Mae 'na ragor i'w wneud," meddai Arglwydd Faer Caerdydd, Delme Bowen.

"Does 'na ddim trenau yn mynd i'r maes awyr; mae angen gwell bysiau a gwell ffyrdd sy'n fwy uniongyrchol cyn gallu ehangu'r maes awyr yn rhyngwladol.

"Mae'n bwysig bod y maes awyr yn fwy uchelgeisiol ac yn marchnata ei achos yn well gan fod y ddinas yn ehangu.

"Rydym fel cyngor yn gwario £9 miliwn yn yr orsaf bysiau newydd gan fod y ddinas yn dal i dyfu ac felly does 'na ddim rheswm bod y maes awyr yn edwino," ychwanegodd.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol