Rhoi'r gorau i wrthod talu'r drwydded

  • Cyhoeddwyd

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi rhoi'r gorau i'w hymgyrch oedd yn galw ar yr aelodau a'r cyhoedd yn gyffredinol i beidio â thalu eu trwydded deledu.

Cafodd y penderfyniad ei wneud mewn cyfarfod ddydd Sadwrn yn Aberystwyth.

Ond mae'r gymdeithas yn dal i boeni am ddyfodol y sianel a byddan nhw'n canolbwyntio ar geisio sicrhau bod y cyfrifoldeb dros ddarlledu yn cael ei ddatganoli.

Yn gynharach yr wythnos hon, fe wnaeth S4C, y BBC ac Adran Diwylliant a Chyfryngau San Steffan ddod i gytundeb ynglŷn â'r trefniadau ar gyfer y Sianel yn y blynyddoedd nesaf.

Mae'n rhoi llais i'r BBC a Llywodraeth Cymru wrth benodi aelodau Awdurdod S4C yn ogystal â chyfeiriad y Sianel yn y dyfodol.

Bydd y trefniadau yn amddiffyn annibyniaeth olygyddol a rheoli S4C, tra'n gwarchod atebolrwydd priodol i Ymddiriedolaeth y BBC yn ymwneud ag unrhyw arian o ffi'r drwydded sy'n cael ei wario ar gynnwys S4C.

Mae'r cytundeb yn ymwneud â chyllideb, llywodraethiant ac atebolrwydd S4C tan 2017.

Cafodd cyhoeddiad arall ei wneud ddydd Llun gan y BBC ynglŷn â'r cyllid fydd yn cael ei roi i S4C dros ddwy flynedd olaf Siarter y BBC.

Hefyd gan y BBC

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol