BBC Cymru Fyw

Rhybudd am algâu gwyrddlas yng Ngronfa Ddŵr Alaw, Ynys Môn

Published
image copyright(C) British Broadcasting Corporation
image captionMae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cynghori fod yr algâu yn cynhyrchu gwenwyn

Mae algâu gwyrddlas wedi ei ddarganfod yng Ngronfa Ddŵr Alaw, Llantrisant, Ynys Môn.

Mae perchnogion y safle, Dŵr Cymru Welsh Water, wedi gosod arwyddion ar eu tir er mwyn rhybuddio aelodau o'r cyhoedd a chyfyngu ar weithgareddau ar y dŵr.

Mae'r algâu gwyrddlas (cyanobacteria), yn digwydd yn naturiol mewn dyfroedd mewndirol, aberoedd a moroedd.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cynghori fod yr algâu yn cynhyrchu gwenwyn a all achosi brech ar y croen, cyfog, poenau yn stumog, twymyn a chur pen os caiff ei lyncu.

Weithiau gall achosi salwch mwy difrifol fel niwed i'r ymennydd a'r iau. Mae mwy o berygl i blant nac oedolion oherwydd eu bod yn pwyso llai.

image copyright(C) British Broadcasting Corporation
image captionMae perchnogion y safle, Dŵr Cymru, wedi gosod arwyddion ar eu tir er mwyn rhybuddio aelodau o'r cyhoedd

Bydd Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru yn parhau i fonitro'r sefyllfa ac yn adolygu canlyniadau o'r samplau a gymerwyd. Fodd bynnag, os bydd mwy o algâu gwyrddlas yn tyfu yn y dyfroedd hyn, efallai y bydd rhaid i'r safleoedd gau hyd nes i lefelau'r algâu ddechrau gostwng.

Cynghorir pobl sy'n ymweld â'r dyfroedd hyn i gymryd y camau isod:

* peidio â nofio yn y dŵr

* peidio â llyncu'r dŵr

* peidio â chyffwrdd yn yr algâu

* peidio â bwyta pysgod o'r dŵr

* peidio â chaniatáu anifeiliaid anwes neu dda byw ddod i gysylltiad gyda'r dŵr

* glynu wrth y negeseuon yn y rhybuddion sydd wedi eu codi o gwmpas y llyn.

Os oes gennych unrhyw bryderon am eich iechyd, cysylltwch â'ch Meddyg Teulu neu Galw Iechyd Cymru ar 0845 4647.

I roi gwybod am unrhyw arwyddion pellach o algâu gwyrddlas, ffoniwch linell ffôn 24 awr Asiantaeth Amgylchedd Cymru ar 0800 807060.