Camau i gau cwmni benthyciadau

  • Cyhoeddwyd
arianFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Cafwyd ymchwil i fwy na 1,000 o gwynion mae'r BBC wedi derbyn am Yes Loans ers 2004

Mae'r Swyddfa Masnachu Teg yn cymryd camau i gau cwmni benthyciadau Yes Loans sydd â'i bencadlys yng Nghwmbrân.

Nid yw'r Swyddfa Masnachu Teg wedi dweud pam eu bod nhw yn gweithredu, ac mae'r cwmni yn dweud eu bod nhw yn mynd i ymateb i'w holl bryderon ynglŷn â'r sefyllfa.

Mae'r cwmni yn honni eu bod yn prosesu dros 50,000 o geisiadau am fenthyciadau personol y mis, gan gynnig benthyciadau o rhwng £250 a £25,000 am ffi o ryw £69.50.

Mae rhaglen 5 Live Investigates wedi bod yn ymchwilio i fwy na 1,000 o gwynion mae'r BBC wedi derbyn am Yes Loans ers 2004.

Mae llawer o'r rhai sydd wedi cwyno yn honni ei bod wedi talu ymlaen llaw am fenthyciad gan ganfod wedyn eu bod naill ai yn cael eu gwrthod neu yn cael cynnig benthyciad ar raddfa llawer uwch na'r hyn yr oedden nhw wedi ei ddisgwyl.

Dywedodd cwmni Yes Loans eu bod yn ymchwilio i bob cwyn yn drylwyr ac y byddant yn ymateb i unrhyw bryderon gan y Swyddfa Masnachu Teg.

Fe fydd arolygwr annibynnol o'r Swyddfa Masnachu Teg yn ystyried y cwynion ac ymateb Yes Loans cyn penderfynu a ddylid diddymu trwydded y cwmni i fasnachu.

Nid yw'r cwmni yn gysylltiedig mewn unrhyw ffordd gyda Y3S Loans - arferai ddefnyddio'r enw Yes Loans and Mortgages - o Gaerdydd.

Darlledir 5 live Investigates ddydd Sul am 9pm ar BBC Radio 5 live.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol