Addysg: Gweinidog i benderfynu

Ysgol Pantycelyn
Image caption Mae Ysgol Pantycelyn yn un o'r ysgolion sydd wedi'u clustnodi i gau

Bydd cynlluniau Cyngor sir Caerfyrddin i ad-drefnu addysg uwchradd yn ardal Dinefwr yn mynd gerbron Gweinidog Addysg Cymru Leighton Andrews.

Mae'r sir yn awyddus i gau Ysgol Tregib (Llandeilo) ac Ysgol Pantycelyn (Llanymddyfri) a chodi ysgol uwchradd newydd yn ardal Llandeilo.

Yng Nghwm Gwendraeth y bwriad yw uno Maes yr Yrfa, ysgol sy'n dysgu'n bennaf drwy gyfrwng y Gymraeg , ag Ysgol y Gwendraeth, ysgol sy'n dysgu'n bennaf drwy gyfrwng y Saesneg.

Roedd y Cyngor wedi derbyn 36 ymateb ffurfiol i'w cynlluniau.

Gwrthwynebiadau

Oherwydd hynny bydd yn rhaid i'r cynllun gael sêl bendith y Gweinidog Addysg.

Deellir fod 14 o wrthwynebiadau ynglŷn â chynllun Dyffryn Tywi, ac 13 o wrthwynebiadau yn ymwneud â Chwm Gwendraeth.

Roedd naw o'r gwrthwynebiadau yn ymwneud â mwy nag un ardal.

Ni chafwyd yr un gwrthwynebiad i gynlluniau'r Cyngor yn Nyffryn Aman.

Dyma'r mudiadau a sefydliadau wnaeth ddatgan gwrthwynebiad: Grŵp Cynghorwyr Plaid Cymru, Cyngor Sir Caerfyrddin, Menter Bro Dinefwr, deiseb wedi arwyddo gan naw o rieni, Ysgol Gynradd Llanfynydd, Corff Llywodraethol Ysgol Pantycelyn, Grŵp Gweithredu Ysgol Pantycelyn, Rhieni dros Addysg Gymraeg, Cyngor Cymuned Llanfynydd, Nia Griffith AS.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.