Addysg: Gweinidog i benderfynu

  • Cyhoeddwyd
Ysgol Pantycelyn
Disgrifiad o’r llun,
Mae Ysgol Pantycelyn yn un o'r ysgolion sydd wedi'u clustnodi i gau

Bydd cynlluniau Cyngor sir Caerfyrddin i ad-drefnu addysg uwchradd yn ardal Dinefwr yn mynd gerbron Gweinidog Addysg Cymru Leighton Andrews.

Mae'r sir yn awyddus i gau Ysgol Tregib (Llandeilo) ac Ysgol Pantycelyn (Llanymddyfri) a chodi ysgol uwchradd newydd yn ardal Llandeilo.

Yng Nghwm Gwendraeth y bwriad yw uno Maes yr Yrfa, ysgol sy'n dysgu'n bennaf drwy gyfrwng y Gymraeg , ag Ysgol y Gwendraeth, ysgol sy'n dysgu'n bennaf drwy gyfrwng y Saesneg.

Roedd y Cyngor wedi derbyn 36 ymateb ffurfiol i'w cynlluniau.

Gwrthwynebiadau

Oherwydd hynny bydd yn rhaid i'r cynllun gael sêl bendith y Gweinidog Addysg.

Deellir fod 14 o wrthwynebiadau ynglŷn â chynllun Dyffryn Tywi, ac 13 o wrthwynebiadau yn ymwneud â Chwm Gwendraeth.

Roedd naw o'r gwrthwynebiadau yn ymwneud â mwy nag un ardal.

Ni chafwyd yr un gwrthwynebiad i gynlluniau'r Cyngor yn Nyffryn Aman.

Dyma'r mudiadau a sefydliadau wnaeth ddatgan gwrthwynebiad: Grŵp Cynghorwyr Plaid Cymru, Cyngor Sir Caerfyrddin, Menter Bro Dinefwr, deiseb wedi arwyddo gan naw o rieni, Ysgol Gynradd Llanfynydd, Corff Llywodraethol Ysgol Pantycelyn, Grŵp Gweithredu Ysgol Pantycelyn, Rhieni dros Addysg Gymraeg, Cyngor Cymuned Llanfynydd, Nia Griffith AS.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol