Llys: Cario "gwaedbris" mewn amlen

  • Cyhoeddwyd
Aamir SiddiqiFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Aamir Siddiqi ei drywanu yn ei gartref y llynedd

Clywodd llys fod dyn sydd wedi ei gyhuddo o drywanu llanc i farwolaeth wedi cario ei "waedbris" o £1,000 mewn amlen wrth iddo siopa.

Cafodd Aamir Siddiqi ei drywanu i farwolaeth gan ddau ddyn yn gwisgo mygydau oedd wedi mynd i'r tŷ anghywir, clywodd Llys y Goron Caerdydd.

Mae Ben Hope, 38, a Jason Richards, 37, yn wynebu cyhuddiad o lofruddiaeth ar Ebrill 11 y llynedd, ac mae'r ddau yn gwadu'r cyhuddiad.

Mae'r erlyniad yn honni bod Hope a Richards wedi derbyn £1,000 yr un i ladd dyn o'r enw Mohamed Tanhai oedd yn byw mewn tŷ tebyg i gartref y teulu Siddiqi.

Sgidiau, sanau a waled

Honnir i ddyn o'r enw Mohamed Ali Ege orchymyn lladd Mr Tanhai oherwydd dyled o £50,000.

Ddydd Llun clywodd y llys fod Hope wedi mynd i siopa am sgidiau ddwy awr wedi iddo ladd Mr Siddiqi.

Gwelodd y rheithgor dystiolaeth teledu cylch cyfyng (TCC) a awgrymodd fod Mr Hope yn prynu esgidiau, sanau a waled yn siop Foot Locker yn Heol y Frenhines yng Nghaerdydd.

Dywedodd rheolwr y siop, Andrew Webb, wrth y llys ei fod yn cofio gweini ar Mr Hope y diwrnod hwnnw oherwydd y modd gwnaeth y diffynnydd dalu am ei nwyddau.

"Fe brynodd sgidiau Nike Air Max Skyline, pâr o sanau a waled Nike," meddai Mr Webb.

"Rwy'n cofio'r achlysur am fod ganddo amlen wen yn llawn arian."

"Roedd ganddo lawer o bapurau £20 - gwerth tua £1,000.

"Nid yw'n gyffredin i mi weld rhywbeth fel'na. Mae'n anarferol iawn."

'Gwaedbris'

Ychwanegodd Mr Webb ei fod yn cofio'r pryniant am nad oedd y siop yn gwerthu llawer o waledi.

Cytunodd Mr Webb fod derbynneb a ganfuwyd yng nghartref Mr Hope yn ddiweddarach yn cyfatebu â chofnodion y siop.

Gwelodd y llys dystiolaeth TCC o Volvo XC90 oedd wedi ei ddwyn yn cael ei yrru o gwmpas canol dinas Caerdydd yn y diwrnodau cyn i Aamir Siddiqi gael ei drywanu.

Yn gynharach clywodd y rheithgor dystiolaeth gan Gareth Williams, fu'n byw mewn stryd gyfagos i Aamir.

Dywedodd Mr Williams ei fod wedi gweld car tebyg yn cael ei yrru'n gyflym ger cartref Aamir Siddiqi tua'r un amser ag y cafodd y llanc ei drywanu.

'Drysu'

Dywedodd Patrick Harrington QC wrth y llys fod Mr Hope a Mr Richards wedi cael eu talu "gwaedbris" o £1,000 yr un i ladd dyn o'r enw Mohamed Tanhai oedd yn byw mewn tŷ tebyg i gartref y teulu Siddiqi.

Dywed yr erlyniad fod y ddau wedi cymryd cyffuriau a'u bod wedi drysu cymaint fel iddyn nhw fynd i'r tŷ anghywir.

Aamir Siddiqi, a oedd yn aros am ei athro crefyddol, wnaeth agor y drws.

Clywodd y llys fod y dynion wedi trywanu'r llanc ifanc wrth udo fel anifeiliaid.

Aeth tad Aamir, Iqbal, 68 oed a'i fam Parveen, 55 oed, i geisio achub eu mab ond cafodd hwythau eu trywanu yn ogystal.

Mae'r achos yn parhau.