Cyngor i reoli hen Tecniwm Llanelli

Tecniwm Doc Penfro Image copyright (C) British Broadcasting Corporation
Image caption Mae Cyngor Sir Penfro wedi cymryd rheolaeth lawn o'r hen tecniwm yn Noc Penfro

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin i reoli hen ganolfan arloesi i fusnesau yn Llanelli.

Mae'r cyngor wedi cymeradwyo cynlluniau i gael prydles ar safle'r hen tecniwm yn Nafen am y pum mlynedd nesaf.

Penderfynodd Llywodraeth Cymru rhoi'r gorau i gyllido chwech o'r 10 tecniwm Cymreig am nad oedden nhw'n sicrhau gwerth am arian nac yn creu digon o swyddi.

Ond mae'r cyngor yn honni y gallai'r ganolfan fod yn llwyddiant drwy leihau'r cyfyngiadau i'r busnesau fyddai'n ystyried cael eu lleoli yn yr adeilad.

Y cyfryngau

Pan gafodd tecniwm Llanelli ei lansio y gobaith oedd iddo fod yn ganolfan beirianneg perfformiad i'r diwydiant ceir.

Mae bwrdd y cyngor wedi cymeradwyo cynllun i gael prydles ar yr adeilad gyda'r opsiwn i'w brynu yn y dyfodol.

Bydd y cyngor yn talu'r costau o gadw a chynnal yr adeilad ac y byddan nhw'n derbyn incwm o'r tenantiaid.

Mae'r safle yn cynnwys 22 uned ond yn ôl y cyngor dim ond nifer fechan ohonyn nhw sydd wedi'u gosod ar hyn o bryd.

Dywed y cyngor y byddan nhw'n gweithio gyda Choleg Sir Gâr a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i gefnogi cwmnïau newydd sy'n ymwneud â thechnoleg gwybodaeth (TG), y cyfryngau, y diwydiant adeiladu a'r sector gweithgynhyrchu uwch.

Mae yna gynlluniau i ddatblygu cynllun deorfeydd busnes a bwrsari i fusnesau newydd ac i weithio gyda myfyrwyr i ymchwilio a datblygu cynnyrch newydd.

'Mentro mewn busnes'

"Bydd hyn yn wych i Lanelli," meddai arweinydd y cyngor, Meryl Gravell.

"Bydd yr adeilad yn ddeorydd ar gyfer cwmnïau newydd a chwmnïau sy'n tyfu ac yn eu galluogi i ddefnyddio cyfarpar TG heb ei ail gan hybu buddsoddiad a menter.

"Y gobaith yw y byddwn ni'n canfod mwy o bobl sy'n mentro mewn busnes drwy weithio â cholegau a phobl ifanc gan gynnig y gefnogaeth maen nhw'n eu hangen i lwyddo mewn busnes."

Y llynedd datganodd Llywodraeth Cymru y bydden nhw'n cau safleoedd Tecniwm yn Aberystwyth, Baglan, Bangor, Doc Penfro, Llanelli a'r gweithle Sony ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Mae Cyngor Sir Penfro eisoes wedi cymryd rheolaeth lawn o'r hen tecniwm yn Noc Penfro.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.