Dynes wedi boddi mewn afon

Cyhoeddwyd

Mae dynes wedi boddi ar ôl syrthio i'r afon ger Beddgelert yng Ngwynedd.

Cafodd yr heddlu eu galw i Bont Aberglaslyn am 11:23am fore dydd Mawrth ar ôl adroddiadau fod dynes wedi llithro i'r afon.

Dywedodd yr Arolygydd Gareth Evans, o Heddlu Gogledd Cymru: "Cafodd yr heddlu, y gwasanaeth tân ac achub a'r tîm achub mynydd eu galw i'r safle a buon nhw'n archwilio'r ardal yn drwyadl gyda chymorth hofrenyddion."

Cadarnhaodd yr heddlu bod corff dynes yn ei 60au wedi cael ei ddarganfod yn yr afon.

Roedd hi wedi marw yn y fan a'r lle.

Dyw'r heddlu ddim yn trin yr achos fel un amheus ac mae'r crwner wedi cael ei hysbysu.

Dyw enw'r ddynes a fu farw ddim wedi cael ei gyhoeddi eto.