Llys: Pennaeth elusen wedi "camddefnyddio cyfrifoldeb"

Cyhoeddwyd
James a Miriam BeardFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Miriam Beard (yn y llun gyda'i gŵr James) oedd cydlynydd cynllun Cymunedau'n Gyntaf Plas Madoc

Clywodd llys fod pennaeth cynllun i adfer ystâd tai difreintiedig wedi "cael swydd gyfrifol" ond wedi "camddefnyddio'r cyfrifoldeb hwnnw" ar ôl darganfod ei bod yn hawdd iddi ddargyfeirio arian.

Honnodd yr erlynydd Karl Scholz wrth Lys y Goron Yr Wyddgrug fod Miriam Beard wedi "godro" £54,000 o gyllid elusen Cynllun Cymunedau'n Gyntaf Plas Madoc yn Acrefair, Wrecsam, trwy ddargyfeirio arian ar ei chyfer ei hun a'i theulu.

Ddydd Mawrth clywodd y llys honiadau fod Mrs Beard, 55 oed, wedi aros mewn gwesty, wedi cael gwneud gwaith ar ei thŷ, ac wedi prynu deunyddiau i gyd ar gostau'r elusen, ynghyd â hawlio £3,000 trwy dwyll ar drelar a brynwyd ar gyfer prosiect treftadaeth.

Anfoneb

Fe wadodd hi ei bod wedi aros mewn gwesty gyda'i gŵr ar yr adeg dan sylw, ond pan ddangoswyd anfoneb iddi'n dangos mai Mr a Mrs Beard oedd y gwesteion, dywedodd "hyd yn oed petawn i wedi aros yno ar fy mhen fy hun ai peidio, mae'n costio'r un fath."

Clywodd y rheithgor fod biliau am ddeunyddiau i ymestyn cartre' Miriam Beard yn Henllan ger Dinbych wedi mynd trwy lyfrau'r elusen.

Honnodd yr erlyniad fod y diffynnydd hefyd wedi dod o hyd i ffordd o dalu £18,300 i'w mab, Darrell Kelly, gyda'r esgus ei fod yn berchen ar garafán ar yr arfordir, a'i fod yn ei rhentu allan i breswylwyr prosiect treftadaeth.

Honnwyd hefyd fod Mrs Beard wedi trefnu bod dwy siec, gyda chyfanswm o dros £25,000, yn cael eu talu i gyfrif banc ei thad am drefnu a darparu gwasanaethau i blant. Chafodd yr un o'r gwasanaethau eu darparu.

Euogfarnau blaenorol

Cafodd yr arian ei dynnu allan o'r cyfrif a'i drosglwyddo i'w chyfrif hi a doedd yna'r un arwydd fod ei thad yn gwybod beth oedd yn digwydd, meddai'r erlyniad.

Cafodd Mrs Beard ei phenodi fel cydlynydd Cynllun Cymunedau'n Gyntaf Plas Madoc yn 2003 wedi iddi weithio fel cynghorydd ariannol hawliau lles i adran gwasanaethau cymdeithasol Cyngor Wrecsam.

Yn gynharach, dywedodd yr erlyniad fod y diffynnydd wedi cuddio ei heuogfarnau blaenorol ac wedi esgus ei bod 10 mlynedd yn iau nag yr oedd hi.

Mae Mrs Beard, o Henllan, Sir Ddinbych, a'i gŵr, James, 46 oed, yn gwadu nifer o gyhuddiadau twyll a lladrad.

Mae'r achos yn parhau.