Teithiau fferi rhwng Abertawe a Cork wedi'u canslo

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC News online
Disgrifiad o’r llun, Mae'r fferi wedi cludo dros 150,000 o deithwyr ers dechrau hwylio ym mis Mawrth 2010

Mae teithiau fferi rhwng Abertawe a Cork wedi'u canslo oherwydd ymdrechion i geisio ailstrwythuro'r gwasanaeth.

Mae cwmni Fastnet Line yn awyddus i ad-drefnu'r busnes gyda'r gobaith y bydd y teithiau yn ailddechrau ym mis Ebrill 2012.

Dywed y cwmni fod prisiau tanwydd uchel wedi bod yn broblem ers iddyn nhw lansio yn 2010.

Bydd teithwyr sydd wedi talu am deithiau dros y dyddiau nesa' yn cael ad-daliad llawn.

Ar hyn o bryd mae'r cwmni yn nwylo gweinyddwyr dros dro, fel rhan o broses o dan gyfraith busnes Iwerddon.

Ymddiheurodd Fastnet i'w cwsmeriaid am unrhyw anghyfleuster a achoswyd oherwydd bod y teithiau wedi'u canslo.

Dywedodd y cwmni mai dim ond rhwng mis Ebrill a Medi y byddai 'na deithiau fferi o dan eu cynllun busnes newydd.

Ychwanegon nhw y byddai nifer y teithwyr yn gostwng o 1,504 i 950.

Dywedodd llefarydd ar eu rhan: "Mae prisiau olew cynyddol wedi bod yn rhwystr mawr i'r gwasanaeth."

'Dyfodol hirdymor'

Mae'r cwmni'n cyflogi saith o bobl yn Cork a chyfartaledd o 53 o staff ar gontract.

Roedd Fastnet Line wedi ailddechrau'r gwasanaeth fferi ym mis Mawrth 2010 - bedair blynedd ar ôl i gwmni arall roi'r gorau i gynnal y gwasanaeth.

Dywedodd y cwmni eu bod "wedi'u hymrwymo i ddyfodol hirdymor i'r gwasanaeth" a'u bod yn edrych 'mlaen i groesawu teithwyr eto ym mis Ebrill 2012.

Ym mis Awst, cyhoeddodd Stena Line gynlluniau i gyfyngu eu gwasanaeth fferi cyflym rhwng Caergybi a Dun Laoghaire i wasanaeth tymhorol.

Roedd Stena Line hefyd yn beio costau cynyddol.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol