Carafannau wrth ymyl dibyn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Carafanau wrth y dibyn

Mae 15 o garafannau wedi eu gadael wrth y dibyn ar ôl tirlithriad mewn parc gwyliau ym Mro Morgannwg.

Dywed perchennog y parc gwyliau fod rhan o'r clogwyn wedi cwympo i'r môr ym Mharc Hamdden Porthceri tua 10pm ddydd Llun.

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn dweud eu bod yn ymchwilio i'r digwyddiad.

Dywed Gwylwyr y Glannau Abertawe eu bod wedi derbyn galwad gan swyddog diogelwch yn y parc gwyliau yn son am y digwyddiad.

Mae'r parc gwyliau yn gartref i 300 o garafannau.

Erydiad

Dywedodd perchennog un o'r carafannau wrth BBC Cymru, fod 15 o garafannau yn anghyfforddus o agos i'r dibyn ar ôl y digwyddiad am 10pm nos Lun.

Mae'r BBC yn deall fod perchennog y parc gwyliau, nad yw eisiau datgelu ei enw, am symud y carafannau i ran arall o'r safle.

Dywedodd Miles Punter o Gyngor Bro Morgannwg fod erydiad o'r fath yn broblem, a'u bod yn ymchwilio i'r digwyddiad.

Ychwanegodd mai cyfrifoldeb y cyngor oedd monitro'r arfordir, ond mai tirfeddianwyr oedd yn gyfrifol am eiddo preifat.

"Bydd ein swyddogion yn asesu'r risg o'r safle ar ôl y digwyddiad yma, ac yn cynghori tirfeddianwyr o unrhyw waith adfer sydd ei angen, gan gynnwys gwaith i ddiogelu aelodau'r cyhoedd sy'n defnyddio'r traeth.

"Ond y flaenoriaeth yw symud y 15 o garafannau sydd o fewn 40 llath i'r dibyn."