Arian Ewrop: Angen dysgu gwersi

  • Cyhoeddwyd
Kirsty WilliamsFfynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Dywed Kirsty Williams na fu gan lywodraeth Cymru weledigaeth am sut i wario arian Ewrop

Bydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn defnyddio'u dadl yn y senedd ddydd Mercher i annog Llywodraeth Cymru i ystyried y defnydd o arian Ewrop.

Mae ffigyrau diweddaraf yr Undeb Ewropeaidd yn dangos fod Gorllewin Cymru a'r Cymoedd yn gymharol dlotach er gwaethaf derbyn biliynau o bunnau o Ewrop.

Mae 59 o'r 66 rhanbarth sydd wedi derbyn arian adfywio o Ewrop yn gyfoethocach oherwydd hynny.

Ar y llaw arall mae mesur cyfoeth Cymru (GDP) wedi dirywio o fod yn 66.8% o gyfartaledd Ewrop i 64.4% o'r cyfartaledd.

'Cymru'n dlotach'

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddysgu o'u camgymeriadau, a dywedodd eu harweinydd, Kirsty Williams:

"Mae'r feirniadaeth ddamniol o allu economaidd Llywodraeth Cymru.

"Mae mwyafrif yr ardaloedd a gafodd arian Ewrop yn gyfoethocach tra bod Cymru wedi mynd yn dlotach.

"Mae'n hanfodol bod y llywodraeth yn dysgu gwersi o'r gorffennol. Mae yna arian o Ewrop sy'n dal heb gael ei wario, ac fe allwn ni fod yn gymwys am fwy o arian yn y dyfodol.

"Rhaid i'r arian yma gael ei wario ar greu swyddi a chael yr economi i ddechrau symud.

"Yn y gorffennol, mae Llywodraeth Cymru wedi methu cael gweledigaeth ar sut i wario biliynau o bunnau o arian y GE.

"Dydyn nhw erioed wedi cael strategaeth glir ynglŷn â sut yn union i wario'r arian.

"Gobeithio fod y gwersi wedi cael eu dysgu ac y byddan nhw'n gwneud pethau'n iawn pe bai Cymru'n gymwys ar fwy o arian yn 2013."

'Cyswllt hanfodol'

Bydd mesur y Democratiaid Rhyddfrydol hefyd yn galw ar Lywodraeth Cymru i sefydlu cynllun i olynu Ysgoloriaethau Mentergarwch Tywysog Cymru (POWIS).

Dywed llefarydd y blaid ar Ewrop, Eluned Parrott:

"Mae'n ymddangos bod Llywodraeth Cymru wedi tynnu'r arian yn ôl o POWIS heb gynllun i'w osod yn ei le.

"Roedd y cynllun yn cynnig cyswllt rhwng ymchwil ac entrepreneuriaeth, sydd yn hanfodol os ydym am annog yr economi i dyfu.

"Cafodd y cynllun ei ddiddymu heb rybudd. Roedd hyn yn newyddion trist o ystyried cyfraniad gwerthfawr y cynllun.

"Rydym nawr yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddatgan yn glir pa drefniadau sy'n cael eu gwneud fel rhywbeth i gymryd lle'r cynllun."