Achub y gweundir rhag gyrwyr anghyfreithlon

  • Cyhoeddwyd
Beic modur yn y mwrFfynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Mae niferoedd y gyrwyr anghyfreithlon yn gefn gwlad Sir Dinbych wedi codi yn ddiweddar

Mae Heddlu Gogledd Cymru am atgoffa unigolion sy'n gyrru oddi ar y ffyrdd yng nghefn gwlad y gallant wynebu dirwy, yn ogystal â cholli eu car neu feic modur.

Mae'r neges yma yn dod wrth i'r heddlu yn Llangollen gychwyn ymgyrch 'Kick Start' er mwyn atal y rhai sy'n gyrru heb ganiatâd dros weundir Sir Ddinbych, sy'n ardal o bwysigrwydd gwyddonol arbennig.

"Yn ddiweddar, rydym wedi gweld cynnydd yn niferoedd y rhai sy'n gyrru oddi ar y lonydd, gan gynnwys beiciau modur sy'n dod mewn i'r ardal," meddai PC James Lang, rheolwr swyddogion cymunedol y dref.

"Wrth siarad efo nhw, mae rhai yn dweud bod ffrindiau wedi dweud wrthynt ei bod yn iawn i yrru oddi ar y ffyrdd yn yr ardal - sydd yn amlwg ddim yn gywir.

"Felly, rydym am gymryd y cyfle yma i atgoffa unigolion mai dim ond ar ffyrdd cyfreithlon y dylid croesi Mynydd Llantysilio a mynyddoedd y Berwyn, fel y gwelir ar fap ordnans neu yng nghofnodion adrannau ffyrdd yr awdurdodau lleol.

"Cyfrifoldeb y gyrrwr yw cadarnhau gyda'r awdurdodau statws y llwybrau cyn cychwyn ar ei daith."

Gostyngiad

Ar ôl gweld gostyngiad yn y gyrru anghyfreithlon yma dros y degawd diwethaf, mae gwasanaethau cefn gwlad Cyngor Sir Dinbych wedi mynd ati i ail-hadu'r grug ar y gweundir yr ardal.

Ond yn ôl Nick Critchley, swyddog gweundir y cyngor, gall gymryd dros ugain mlynedd i adfer y grug ar ôl i gerbydau gyrru drosto.

Ffynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Gall cymryd 20 mlynedd i ail-hadu’r grug ar ôl i yrwyr ei ddinistrio

"Mae hanner weundir y byd ym Mhrydain," eglurodd Nick Critchley. "Mae'n bwysig iawn ein bod yn gwarchod beth sydd gennym yma.

"Mae'r tir hefyd yn gartref i'r grugiar ddu, sy'n eiconig i'r ardal yma. Ond dim ond tua 320 o adar gwryw sydd ar ôl yng Nghymru."

Ffyrdd cyfreithlon

Mae Nick Critchley felly eisiau annog gyrwyr i ddilyn ochr gyfreithlon y gweithgaredd drwy gofrestru ac yswirio eu cerbydau ac ymuno â grwpiau gyrru swyddogol sy'n dilyn y llwybrau priodol. Bydd rhai ffermwyr hefyd yn llogi eu tir ar gyfer diwrnodau gyrru cefn gwlad.

"Mae'r tir maent yn gyrru arno yma hefyd yn dir comin, ac mae gan ffermwyr lleol yr hawl i gadw eu defaid arno," ychwanegodd.

"Ond mae'r cerbydau yn gallu codi ofn ar y defaid a hefyd yn dinistrio'r tyfiant maent am fwyta, ac felly yn gwneud ffermio tir uchel yn fwy anodd."

Yn ôl Heddlu Gogledd Cymru, bydd eu patrolau o'r cefn gwlad yn parhau, gyda chymorth gwasanaethau cefn gwlad a chymorth awyr y gogledd orllewin.

Bydd unrhyw un sy'n cael eu dal yn gyrru'n anghyfreithlon yn wynebu cael eu herlyn ac mae gan yr heddlu'r hawl i gymryd a dinistrio eu cerbydau.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol